Smartare Vardag
Sök
Avbryt
Meny

Youtube som språklärare

12 månader sedan

intro medium

Fungerar det inte längre att ta till engelskan när ni vill att barnen inte ska förstå vad ni säger? Ett lyxproblem allt fler föräldrar märker av. I dag lär sig många barn språket tidigt via Youtube.

 – Mom, I’m hungry! Give me food! Meningen är klockren, uttalet perfekt. Och det utan att sexåringen, som uppenbarligen vill ha mat, fått en endaste lektion i engelska. Kanske har slötittandet på Youtube inte varit så dumt ändå?
– Förr kunde barnen kanske säga ”hello” och ”my name is” när de började skolan. I dag berättar lärare att de ofta kan betydligt mer än så, säger Pia Sundqvist, docent i engelska vid Universitetet i Oslo och Karlstads universitet som forskat om barns språkinlärning utanför skolan.
Hon bekräftar bilden av att medan vi vuxna suckat över ungarnas ständiga tittande på videos om till synes meningslösa saker – någon som öppnar paket, gör slajm eller sminkar sig – har barnen i många fall lärt sig massor av engelska av bara farten.
– Med tanke på hur medieanvändandet gått ner i åldrarna, är det ju egentligen inga konstigheter. Ju tidigare barnen exponeras för andra språk, desto tidigare lär de sig dem, säger Pia Sundqvist.
Dessutom, fortsätter hon, är inlärningen som sker via Youtube helt intressestyrd, vilket gör den effektiv.
– På forskarspråk säger vi att inlärningen är ”incidental”, den kommer på köpet, säger Pia Sundqvist.

En annan skillnad med Youtube-inlärningen jämfört med den i skolan är att engelskan barnen lär sig där är helt autentisk.
– Filmerna är i regel inte gjorda för att användas i skolsammanhang, men de kan ändå vara väldigt pedagogiska och ge bra förklaringar. Det gör att barnen snappar upp sätt att prata på och idiomatiska engelska uttryck, säger hon.

Utmaning för lärare

Barnen blir bra på engelska, so far, so good, men vad händer med engelskundervisningen i skolan när Youtube sköter en del av undervisningen?
– Lärare har i dag en jätteutmaning jämfört med för tjugo år sedan. Den kunskapsmässiga spridningen i engelska har blivit mycket större än tidigare och lärare står inte sällan inför en klass där vissa elever har stora brister och andra kan prata på utan problem. Då gäller det att bedriva undervisning där varje elev kan utvecklas från sin nivå, säger Pia Sundqvist.

Viktigt är också, fortsätter hon, att skolan kompletterar det barnen lärt sig på fritiden.
– Vi måste till exempel se till att eleverna får en språklig medvetenhet. Att de lär sig att kunna skilja på formellt och informellt språk både i tal och skrift och att de kan anpassa sig till olika situationer.
På det stora hela tycker både Pia Sundqvist och de flesta lärare hon möter i sin forskning att det är positivt att så många barn är så duktiga på engelska i dag.
– Det är jättebra och viktigt! Utan engelskan är man ju rökt i dagens samhälle, säger hon.

 

TIPS: Så kan du stödja dina barns språkinlärning

  1. Var intresserad av vad barnen tittar och lyssnar på, låt dem berätta! Att visa att du är uppmuntrande motiverar barnen till att fortsätta titta – och lära sig mer engelska. Du får också koll på om barnen kommer i kontakt med Youtube-klipp du inte vill att de ska se.
  2. Prata mycket om språk! Hur skulle du säga det här? Att tillsammans med barnen resonera om varför det är roligt att kunna engelska, och även andra språk, och sedan bygga vidare på den positiva känslan är viktigt för motivationen.
  3. Uppmuntra barnen att våga prata engelska när möjligheten dyker upp. Kanske vill de göra egna filmer på engelska att lägga upp på Youtube? (Det går att publicera klippen privat, och då krävs det att man har tillgång till länken för att se innehållet)

 

 

Kategorier