Smartare Vardag
Sök
Avbryt
Meny

Olämpligt innehåll på nätet – hur skyddar jag mitt barn?

2 år sedan

Porr, droger, mobbning…för föräldrar är orosmomenten på nätet många. Vi har tagit reda på hur man bäst skyddar sina surfande unga.

– Det är klart att det finns en risk att barn på nätet stöter på sådant som kan skada dem. Allt finns ju där, helt ofiltrerat, säger Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd. Den myndighet som har i uppdrag att ”verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan”.

Att många föräldrar är oroade står helt klart i de undersökningar Telia har gjort om föräldrars tankar kring vad deras barn möter på nätet. Allra störst är rädslan för trakasserier, porr, våld, droger och vuxna som luras.

– Samtidigt tycker jag att det är trist att föräldrar går runt och oroar sig. Det kommer ju knappast lösa problemen. Var påläst istället, sätt dig in i saker. Vilka arenor rör sig dina barn på? Vad gäller där? Prata med dina barn om det här – man kan inte räkna med att andra vuxna har de här samtalen. De är en del av det nya föräldraskapet, fortsätter hon.

Att vara en engagerad förälder och själv öka sina kunskaper om vad som pågår på nätet är det absolut viktigaste man kan göra för att hjälpa sina barn, säger Ewa Thorslund.

– Det är som på flygplanen. Man måste ge syre till sig själv innan man ger det till barnen.

När det gäller de yngre åldersgrupperna handlar det om att inte låta dem vara ensamma på nätet.

– Är du orolig för vad din åttaåring kan möta på Youtube – titta tillsammans med barnet. Ställ frågor om vad som är på riktigt och inte och vad filmerna handlar om. Detsamma gäller nyheter och all annan envägskommunikation som barnen möts av i dag. Källkritik och vinklade budskap är ju något skolor jobbar mycket med, men föräldrar måste också göra det, säger Ewa Thorslund.

Många familjer har enligt Telias undersökningar regler kring barnens nät- och skärmanvändning, som ett sätt att skydda dem. Det kan handla om att förbjuda sociala medier för sina unga barn eller ha spelfria dagar. Helt rimligt, tycker Ewa Thorslund, så länge reglerna utgår från det enskilda barnet.

– Till syvende och sist handlar om det om att vi vuxna måste lära oss att rusta barnen för det nya digitaliserade, integrerade och komplexa samhälle vi har i dag. Vi behöver utöka våra kompetenser, helt enkelt. Men det kommer vi att göra, det är jag säker på.

Ewa Thorslunds råd för att skydda ditt barn

Skuldbelägg inte
Även om du tycker att ditt barn betett sig obetänksamt på nätet, skuldbelägg inte. Gå istället igenom vad som hänt och hur ni tillsammans kan lösa situationen.

Struktura samtalen
Känns det överväldigande? Dela upp diskussionen om farorna på nätet och skärmanvändning i tre delar. Den om envägskommunikationen – lär barnen att vara källkritiska och förhålla sig till alla budskap de översköljs av. Den om kommunikationen mellan människor på nätet – vad är okej och inte, vad är rent av olagligt och var man kan vända sig om man blivit illa behandlad? Den tredje delen handlar om balansen i livet – att inte sitta still för mycket och även umgås ”offline”.

Snoka inte – men var engagerad
De allra flesta barn vill ha en vuxen att luta sig mot, det gäller även i deras liv online – men det gäller att du har koll på vad det handlar om för att kunna hjälpa och stötta. Var intresserad utan att snoka!

Telia blockerar olagligt innehåll i samarbete med Polisen

Telia och andra operatörer i Sverige samarbetar sedan länge med Polisen och Interpol för att blockera sajter som innehåller material som skildrar sexuella övergrepp mot barn. Blockeringen ingår automatiskt i alla mobil och bredbandsabonnemang.

Ewa Thorlsund © 2013 Fotograf Anna-Lena Ahlström +46-709-797817

Läs också
Så funkar Snaphat – bra saker för dig som förälder att ha koll på

Kategorier