Smartare Vardag
Sök
Avbryt
Meny

Miljöns betydelse för aktiva vanor

2 år sedan

intro medium

Föräldrar kan göra sitt yttersta för att försöka få sina barn att upprätthålla aktiva vanor i vardagen. Men det är inte alltid det räcker. Närhet och tillgänglighet till gång- och cykelbanor har också stor betydelse.

När det gäller att skapa aktiva vanor hos barn och unga finns det inte bara ett rätt svar. Man kan prata om individen och de individuella faktorerna. Här kan allt från motivation och drivkrafter till barnets egna förmåga komma att ha betydelse. Man talar om kön och jämställdhet, då pojkar tenderar att röra på sig mer än flickor. Ålder, att ju äldre man blir desto mindre tenderar barn och unga att röra på sig. Sedan aspekten om den sociala miljön runt omkring. Har barnen aktiva föräldrar, är de stöttande eller har dem syskon som är fysiskt aktiva? Eller hur aktiva barnens kompisar, klassen och skolan är.

– Den sociala miljön blir mer avgörande med åren. Föräldrarna har större påverkan ju yngre barnen är. Senare är det snarare kompiskretsar och annat runt omkring barnen som påverkar dem mer. Det är en jätteviktig poäng att inte skuldbelägga föräldrar som redan kämpar och gör så gott de kan. Och så ska de klara av en sak till. Det är svårt, säger Linus Johnsson, Doktorand i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet.

Linus Jonsson berättar att föräldrar och andra vuxna kan tänka strategiskt när de kommer till barns aktivitetsnivå. Han förklarar att det är bättre att göra några få saker bra istället för att försöka fixa allting.

– Man ska vara medveten om att det inte är lätt, det kommer inte att vara lätt. Har du Kajsa, som har varit aktiv hela livet, som gärna vill hålla på med gymnastik, spela fotboll och spela innebandy sedan hon var tre år gammal. Hon är inga problem för förändrarna att hantera. Men Anna, tolvåringen som aldrig har varit inne i vanan, eller som har slutat med sin aktivitet, att få igång henne och den typen, det är klurigt. Det kan finnas hur mycket välvilja hos föräldrarna som helst, men det är tufft. I alla fall att få det till en vana, säger Linus Jonsson.

– Det handlar ju inte om att få igång dem en enstaka gång utan om att se till att skapa vanan. Men det är svårt, säger Magnus Lindwall, Professor i hälsopsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

– Utöver den sociala miljön så är även närmiljön, den mer fysiska miljön, betydelsefull. Alltså vad det finns för tillgång till gång- och cykelbanor, grönområden och idrottsföreningar. Skolmiljön borde givetvis uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Men hur mycket lektioner i idrott och hälsa har man på barnets skola? Det är så himla mycket saker som påverkar hur mycket barn och ungdomar faktiskt rör sig. Det är viktigt att ha i åtanke att en ensam eller två föräldrar inte kan göra allt, men de kan göra sitt bästa. Det bästa man kan räcker ofta långt, säger Linus Jonsson.

För fler tips & råd om barn och rörelse – Läs mer hos oss på telia.se/genpep.

Kategorier