Smartare Vardag
Sök
Avbryt
Meny

Mer motiverande att röra sig med kompisar

1 år sedan

Hur vi rör på oss som barn påverkar vår vilja att träna senare i livet, därför är det viktigt att som förälder uppmana till rörelse i vardagen. Att låta barn träna tillsammans med sina kompisar kan öka motivationen och glädjen, samtidigt som barnen ges möjlighet att träna på det sociala samspelet. Det menar Anders Wahlström, ansvarig för barn- och ungdomsidrottsfrågor på Riksidrottsförbundet.

– Många barn börjar med idrott för att de vill vara med sina kompisar, och sen fortsätter de för att de tycker att det är kul. Forskning har visat att barn som rör på sig tillsammans också lär sig att samarbeta bättre med andra. De får till exempel öva på att ge och ta beröm och kritik, och de känner en trygghet i att få tillhöra ett större sammanhang, menar Anders Wahlström.

Studier visar att barn som idrottar tillsammans får en starkare självkänsla och en bättre självupplevd fysisk och social kompetens. Anders beskriver därför träningen tillsammans med kompisar som lika mycket av ett socialt som fysiskt lärande.

– För många barn betyder kompisarna väldigt mycket. Om de till exempel tillhör ett lag så går de till träningen även om de inte känner sig motiverade bara för att de vill umgås med de andra. Det är en typ av positiv grupptryckseffekt.

Vi sitter stilla för mycket

Vi lever idag ett samhälle där både barn och vuxna sitter stilla för mycket. Enligt rekommendationer från Världsorganisationen WHO är den dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet för barn minst 60 minuter per dag, men det är något som bara en tredjedel av fyraåringarna i Sverige uppnår. (Källa: Berglind, D. m.fl. (2016)).

– Gymnastik i skolan och föreningsverksamhet är en sak, men som föräldrar är det viktigt att lägga en grund för sina barn att även vilja röra på sig i vardagen. Barn gör som vi gör, och inte som vi säger. Därför måste vi som föräldrar röra på oss mer själva och vara bra förebilder. Gå på en promenad till affären tillsammans istället för att ta bilen. Lek tillsammans istället för att sitta framför datorn.

Att få in allsidig träning och rörelse från ung ålder är avgörande för hur mycket vi rör på oss senare i livet. Vi vet i dag att det är viktigt att föräldrar låter barnen testa på många olika rörelser och aktiviteter tidigt, för att ge dem en stor rörelseförståelse.

– Lek tillsammans med barnen och deras vänner, och gör det varierat. En dag kanske ni använder en boll, en annan gång gör ni kullerbyttor, sen hoppar och springer ni. Klättra i träd, ta med skridskorna ut på isen eller åk och simma.

Träning ger självförtroende och motivation

Studier visar att om vi redan i ung ålder blir bekväma med olika rörelser ökar chansen för att vi kommer vara motiverade att göra dem senare i livet. Om du växer upp med att bara till exempel träna tennis kanske du inte har självförtroende eller motivation att testa på någon annan sport senare.

Att lära barn att träna allsidigt i ung ålder hjälper dem att få bättre självförtroende och motivation att röra på sig. I vissa länder ges checklistor redan på BVC kring vilka rörelser föräldrar ska lära sina barn. Varierad träning minskar risken för skador, samtidigt som det har stora folkhälsovinster i det långa loppet.

– Det är viktigt att komma ihåg att alla familjer har olika förutsättningar, och olika tid och möjlighet att ta med barn på olika aktiviteter. Hjälps åt och ta varandras barn till lekparken eller ut på promenad. Föreslå att barnen börjar på olika idrotter tillsammans för att testa på dem. När barn får röra på sig tillsammans i vardagen kommer motivationen mer naturligt, och följer dem sedan resten av livet.

 

Kategorier