Smartare Vardag
Sök
Avbryt
Meny

Forskarnas tips: Så får du dina barn att vilja röra på sig!

1 år sedan

För att barn och unga ska må bra och utvecklas på alla plan behöver de röra på sig. Men det är inte alltid de vill det. Vi bad två hälsoforskare från Göteborgs Universitet att lista sina fem bästa tips.

1. Låt barnen få påverka och var förstående
– Man brukar kalla det för är att man anammar ett förhållningssätt där man är autonomistödjande. Det innebär i praktiken att man dels erbjuder valmöjligheter inom ramen för idrott och hälsa. Att barn och ungdomar får vara med och påverka vad man ska göra. Eller påverka inom ramen för vald aktivitet, att de får välja hur den utformas. Samt att man lyssnar till ungdomarna om de tycker att något är jobbigt eller svårt. Istället för att motarbeta de negativa känslorna och uttrycken så visar man förståelse för det, berättar Linus Jonsson, Doktorand i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet.

2. Undvik tvingande ord
– Använd inte de här kontrollerande uttrycken, som ”du bör”, ”du ska”, ”du måste”, förklarar Magnus Lindwall, Professor i hälsopsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
– Undvik att peka med hela handen och tala om för dem vad de måste göra. Det leder sällan till något positivt i det långa loppet, tillägger Linus Jonsson.

3. Lär barnen om behovet och fördelarna
– Man måste förklara varför det är viktigt att röra på sig. Och försöka ta ned det till en nivå så att det blir personligt meningsfullt för barnet. Varför det är bra för just dem att röra på sig. Så att man kan relatera det till att till exempel ”koncentrationsförmågan förbättras genom att man rör på sig och då kan du koncentrera dig bättre när du studerar eller spelar spel”, eller vad det nu kan vara, säger Linus Jonsson.

4. Struktur
Struktur ska inte blandas ihop med kontroll. Utan struktur handlar om att man sätter ramarna så att barnen förstår vad som förväntas av dem och vad det finns för regler. I en lektion i idrott och hälsa måste de veta vad som förväntas av dem, annars har de ingen aning om hur de ska bete sig för att nå upp till förväntningarna. Och den här sortens struktur är absolut inte samma sak som att vara kontrollerande. Däremot kan strukturen tillhandahållas på ett autonomistödjande vis eller ett kontrollerande vis. När du förklarar de här förhållningssätten eller reglerna behöver du också förklara varför de finns, säger Linus Jonsson.

5. Satsa på en hållbar lösning
– Om vi ska försöka summera så handlar det om att försöka stärka människor och skapa ett klimat och miljö runt aktiviteten som kännetecknas av att man tillfredsställer de här psykologiska behoven. Vi håller på att skriva en bok om motivation som kommer ut till hösten, som handlar både om skolan, idrotten och om vuxna. Linus har skrivit ett kapitel som handlar om skolan och hur man praktiskt kan jobba för ett mer aktivt liv, avslutar Magnus Lindwall.

För fler tips & råd om barn och rörelse – Läs mer hos oss på telia.se/genpep.

Kategorier