Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Rätt utrustning möjliggör modern uppkoppling

5 år sedan

Ju mer beroende individer och samhället blir av uppkoppling, desto viktigare är det att ha en robust infrastruktur som inte drabbas av långa avbrott. Kopparnätet är en gammal teknik – där det inte är ovanligt att delar har varit i bruk i över 50 år. Därtill så är kopparnätet sårbart för väder och vind. Och det blir allt svårare att få fram reservdelar till en teknik som har flera decennier på nacken.

I områden där kopparnätet inte uppfyller dagens krav på kapacitet och driftsäkerhet ersätts det med lösningar via fiber eller mobilnät. Detta för att alla ska få en framtidssäker lösning som ger möjlighet att ta del av digitaliseringens möjligheter.

En vanlig oro är att begränsad mobiltäckning med en vanlig mobiltelefon ska förhindra bra telefoni och bredband I hemmet via mobilnäten. I filmen berättar Anna-Britta Forslund på Hammarbackens skogscafé i Lindesberg om sin oro inför förändringen men också om hur hon med rätt utrustning kunde få en modern framtidssäker uppkoppling.