Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny
1 2 3 7

Digitala Sverige

På Digitala Sverige vill vi bidra till en dialog om hur Sverige kan ta täten för en hållbar digitalisering som inkluderar alla. Här lyfter vi frågeställningar som vi anser är avgörande för utvecklingen av det digitala Sverige. Allt från hinder för att få ut fiber- och mobilnät i hela vårt land till hur vi bättre kan nyttja digitaliseringen för att lösa stora samhällsutmaningar och hur vi kan säkerställa att näten är tillräckligt robusta för att fungera även under kriser och stora påfrestningar.