Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Höstens spektrumauktion

1 vecka sedan

intro medium

I höst avser PTS att auktionera ut tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Samhällsekonomiskt effektiva krav och regler kan vara ett nyttigt verktyg för att stimulera utbyggnad av digital infrastruktur och mobiltäckning i hela Sverige, Telia har dock en rad synpunkter på hur kraven i PTS förslag har utformats.

Vi på Telia vill bidra till ett digitalt Sverige i framkant och vi välkomnar att PTS ställer krav kring vad som ska täckas, men vi ställer oss frågade inför att PTS mycket detaljerat avser reglera hur operatörerna ska lösa uppgiften. Resultatet har blivit alltför långtgående – och kontraproduktiva – tilläggskrav som 1) kan bli omöjliga att uppnå, 2) riskerar att fördröja och fördyra utbyggnad i glesbygd och andra svårtillgängliga områden, och 3) leder till ökad miljöpåverkan. Detta helt utan vinning för slutanvändarna.

Auktionsvillkoren kommer att påverka förutsättningarna för Sveriges digitalisering de kommande 25 åren och vi hoppas därför att PTS reviderar dessa krav i de slutgiltiga villkoren för spektrumauktionen. Här kan du ta del av Telias remissvar i sin helhet.

Kategorier