Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Telia lanserar Digital i Sverige

4 veckor sedan

intro medium

Att inkludera alla är grunden för ett jämställt och demokratiskt samhälle, och det gäller även det uppkopplade livet. Därför arbetar Telia mot digitalt utanförskap. Det gör vi både genom att bygga ut nätet så att bättre uppkoppling når fler människor, och genom utbildning för att hjälpa människor och företag att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Sedan tidigare utbildar vi seniorer i projektet Digital Senior (tidigare Mer digital) och småföretagare genom projektet Digital företagare (tidigare Bli digital). I december 2022 startar vi Digital i Sverige som vänder sig till nyanlända. Syftet är att öka förståelsen för hur digitala tjänster och verktyg används i vårt samhälle, hjälpa till att besvara frågor och ge praktiska tips.

Precis som när det gäller Digital senior och Digital företagare kommer Digital i Sverige att genomföras tillsammans med svenska kommuner och olika partners. För Digital i Sverige arbetar vi med Länsstyrelsen i Stockholm som huvudkund, och med Nordea och Digital tolk som partners.

Digitaliseringen kan vara utmanande för många nyanlända. Därför är utbildningarna utformade för att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla får möjlighet att förstå och bli förstådda. Eftersom språket kan vara en tröskel kommer tolkar att finnas på plats så att deltagarna kan få extra stöd på sitt modersmål när så behövs. Kommunernas SFI-verksamheter kommer att stå som värdar för utbildningarna, med sakkunnig personal från Telia på plats.

Läs mer om Digital i Sverige Digital Senior Digital företagare

Kategorier