Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Grattis alla folkvalda!

2 månader sedan

Stort grattis alla folkvalda politiker till era viktiga uppdrag i kommuner, regioner och riksdag! Vi på Telia ser fram emot fyra år med en bra dialog och gott samarbete om hur Sverige ska ta täten för en säker och hållbar digitalisering.  

Basen för utvecklingen är näten som aldrig varit viktigare och som under den kommande mandatperioden kommer genomgå förändringar av historiska mått. Just nu är vi mitt uppe i en total modernisering av vårt mobilnät med bättre täckning, fördubblad kapacitet i 4G-nätet och utbyggnad av 5G i hela Sverige. Under mandatperioden kommer även tre nät, varav det äldsta varit med sedan 1800-talet, att gå i pension; kopparnätet, 2G- och 3G-nätet. Att fasa ut gamla nät som inte längre uppfyller ett modernt samhälles krav på funktion och säkerhet och få med alla miljontals användare till moderna lösningar är en utmaning men också en förutsättning för en hållbar digital utveckling.  

Med en modern telekominfrastruktur i världsklass baserat fiber, 4G och 5G har Sverige alla möjligheter att nyttja digitaliseringens möjligheter för en grön och konkurrenskraftig industri, smarta städer med lägre energianvändning och en effektiv samhällsservice till alla. För att lyckas krävs att vi jobbar tillsammans och några områden som vi skulle vilja lyfta upp för er redan nu är: 

  • För att ge alla hushåll och företag en stabil uppkoppling med hög kapacitet behöver vi nyttja alla tillgängliga tekniker; fiber, mobilnät och satellit. Insatser för att nå särskilt utmanade områden behöver utformas så att de tillåter en mix av tekniker utifrån lokala förutsättningar. 
     
  • Säkerhet och digitalisering måste gå i takt. Med en ny hotbild är det ännu viktigare att vi höjer medvetenheten om säkerhet generellt i samhället och att organisationer med samhällsviktiga uppdrag ställer högre krav på säkerhet och robusthet när de upphandlar nättjänster.
     
  • Vi måste tillsammans accelerera arbetet för att nyttja teknikens möjligheter till att lösa viktiga samhällsutmaningar.  Ett exempel är fastigheter som står för ca 30% av energiförbrukningen och en stor del av koldioxidutsläppen i Sverige. Smarta fastigheter kan effektivt minska energianvändning och miljöpåverkan samtidigt som det skapar ett bättre boende. Tekniken finns men den digitala omställningen går långsamt

De var några saker vi tror är viktiga för utvecklingen av det digitala Sverige. Hoppas vi ses för fortsatt dialog. 

Läs mer om moderniseringen av nätet här