Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Hållbara transporter och snabbare miljövinster i kommunerna med kraftfull data

4 månader sedan

intro medium

Persontransporter står för ca 30% av de svenska koldioxidutsläppen. Att minska resor med negativ klimatpåverkan behövs för att nå klimatmålen. Hur kan en kommun dra nytta av data från mobilnäten, för att få bättre beslutsunderlag och utvärdera åtgärder som kan få fart på omställningen? 

I Almedalen i somras höll Telia ett seminarium med fokus på persontransporternas centrala del i att minska utsläppen för att säkerställa att klimatmålen nås och hur man får till en hållbar transportomställning. För att omställningen ska bli verklighet behöver kommuner och regioner en helhetsbild av hur resemönster och transportflöden ser ut lokalt. Här kan data från mobilnäten spela en viktig roll genom att effektivt ge ett bättre beslutsunderlag och utvärdering av åtgärder som kan få fart på omställningen. I seminariet deltog:

Louise Callenberg (vd, Singula)
Ulrika K Jansson (Kommundirektör Karlstad kommun)
Markus Robèrt (Docent, KTH och vd, CERO)
Frida Faxborn (Näringspolitisk expert, Tech Sverige)
Marcus Velin (Ansvarig Crowd Insights, Telia)

Om du missade seminariet i Almedalen i somras eller vill se det igen kan du se det och Telias övriga seminarier här.


Kategorier