Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Bättre och säkrare tjänster när kopparnätet ersätts

5 månader sedan

Tjugofyra nya kommuner påbörjar nu sista steget i övergången till framtidens nät när det gamla kopparnätet helt ersätts med lösningar via fiber och mobilnät den 30 november 2023. Innan dess kommer Telia att ha moderniserat hela mobilnätet i kommunerna med utbyggnad av 5G och fördubblad kapacitet i 4G-nätet. 

För privatpersoner innebär förändringen i första hand att ersätta sina nuvarande tjänster för telefoni och bredband genom att antingen att ansluta sig till ett fibernät eller koppla upp sig mot ett mobilnät. För kommuner, regioner, myndigheter och företag är det viktigt att i god tid identifiera och ersätta tjänster och system som idag är beroende av kopparnätet. Utöver telefoni och bredband används kopparnätet för olika tjänster som fax, telefonväxlar, hiss- och porttelefoner och olika former av datakommunikation för larm, övervakning och styrning. 

En bra start är att utgå från organisationens befintliga abonnemang och inventera vad de används till för att sedan göra en plan för övergången. Genom att påbörja arbetet i god tid finns alla möjligheter att inte bara skifta teknik utan att nyttja övergången till att driva organisationens digitalisering med bättre och säkrare tjänster. 

En av kommunerna där den sista delen av kopparnätet stängs i november 2023 är Gnesta. Läs gärna mer om hur de ser på övergången här. 

Mer information om Telias arbete med framtidens nät och när kopparnätet stängs i olika kommuner/områden finns här