Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Brist på skalbarhet bromsar digitaliseringen

5 månader sedan

I en artikel i Telekomidag ger Richard Broman, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Telia, sin syn på varför Sverige trots goda grundförutsättningar med starka nät och hög digital mognad har tappat ledartröjan inom digitalisering. 

Richard lyfter fram skalbarhet som den grundläggande utmaningen till varför den digitala transformationen inte accelererar på samma sätt i Sverige som i de länder som tagit täten.

– Skalbarhet är den största och i grunden det som gör att det inte går lika fort i Sverige som för andra. En av svårigheterna kring skalbarheten är kopplad till att vi ofta landar i en fragmenterad digitalisering av offentliga verksamheter, som i sin tur är ett resultat och beroende till organisationsstrukturen och beslutsrätten. Idag sker digitaliseringen likt små öar där var och en jobbar med att utveckla sin egen verksamhet. Det saknas nationella strategier och prioriteringar för att digitalisera brett. Det innebär att framgångsrika initiativ allt för ofta inte är repeterbara mellan kommuner, regioner och myndigheter. 

Läs artikeln här

Kategorier