Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Stängningen av kopparnätet flyttar in till stan

10 månader sedan

Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med 5G och förstärkt 4G. En ansvarsfull digitalisering kräver dock mer än att bygga nytt. Övergången från kopparnätet till moderna lösningar är en viktig del av digitaliseringen av Sverige som ger stora möjligheter och som samtidigt måste göras ansvarsfullt där ingen lämnas utan möjlighet till en ny lösning.  

Stängningen av kopparnätet påbörjades 2009 och planeras vara färdig 2026.  Övergången påbörjades på landsbygden där långa stolplinjer gjorde nätet sårbart med risk för långa och återkommande avbrott. Utmaningen på landsbygden har till stor del varit kopplad till mobiltäckning och att kunna erbjuda alla en ny lösning. Användning av särskild utrustning, som gör att tjänster via mobilnätet även fungerar i områden där det inte går att ringa med en vanlig mobiltelefon, har varit en viktig del av lösningen. För att säkerställa att ingen lämnas utan möjlighet till en ny lösning har Telia etablerat en process för att i god tid informera kommuner, operatörer, PTS och vägleda alla kunder till en ny lösning.  

Idag har ca 70% av kopparnätet stängts ned och det som återstår finns huvudsakligen i tätorter. I tätorter är förutsättningarna annorlunda. Det finns i regel mer tillgång till fiber och mobilnät med hög kapacitet men samtidigt finns det fler konsumenter, större företag och myndigheter. Kopparnätet används i större utsträckning för tjänster med hög kapacitet och speciella funktioner som fax, telefonväxlar, hiss- och porttelefoner och olika former av datakommunikation för larm, övervakning och styrning. 

Utmaningen för stängningen av den återstående delen av kopparnätet är därför annorlunda. Nätmässigt är kapacitet, snarare än täckning, viktigt att säkerställa. Men framför allt är det viktigt att myndigheter och företag i god tid påbörjar inventeringen och utbytet av de olika lösningar som är beroende av kopparnätet. När stängningen av kopparnätet nu går in i en ny fas kommer följande arbetssätt att tillämpas för att säkerställa en effektiv övergång till moderna lösningar i Sveriges tätorter:

  • Övergången kommer att göras för hela kommuner, d.v.s. alla återstående kopparområden kommer att stängas samtidigt i en kommun. Varje berörd kommun kontaktas så fort beslut tagits.
  • Tiden från beslut och kommunikation om att kopparnätet ska stängas till att nätet stängs kommer successivt att förlängas. Detta för att underlätta utbytet av mer komplexa lösningar.
  • Tillgången till modern infrastruktur i form av fiber och mobilnät med hög kapacitet kommer att vara viktig för att bestämma i vilken ordning övergången genomförs.
  • Telia kommer att successivt införa olika former av säljstopp för kopparbaserade tjänster för att undvika att kunder köper lösningar som kommer att behöva ersättas inom kort. 

Läs mer om alternativen till tjänster via kopparnätet för konsumenter och företag.