Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Kan telekomnät bidra till att avlasta elnätet?

12 månader sedan

I syfte att se hur energianvändning i telekomnäten kan optimeras och hur näten kan bidra till att avlasta elnätet kommer Telia under 2022 att genomföra piloter av smart energilagring. Först ut är en pilot tillsammans med den svenska leverantören Polarium.  

Piloten omfattar två nätsajter i Sverige och görs tillsammans med Polarium som utvecklar lösningar för smart energilagring. Fördelarna för både Telia och samhället i stort kommer att undersökas, exempelvis potentialen för optimerad energianvändning, lägre elkostnader samt att elnätet kan avlastas vid perioder av effektbrist.

Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef: “Hållbarhet och driftsäkerhet är kärnan i vår strategi. Vi är fast beslutna att hitta nya lösningar för hur våra näts energilösningar lagrar och konsumerar el där vi genom partnerskapet med Polarium utforskar hur vi än bättre kan tillvara våra nättillgångar. Telia har nät med fasta och mobila sajter över ett stort geografiskt område och det är spännande att genomföra den här piloten för att utforska potentialen i att skala upp användningen av smart energilagring med hjälp av litiumjonbatterier.”

Utjämningen av belastningstoppar i elnätet, så kallad Peak shaving, kommer att möjliggöras genom användning av den egna batterikapaciteten när efterfrågan på el är högt, och därigenom avlastas elnätet. Potentialen att återföra el till nätet kommer också att undersökas, vilket kan bidra till att stabilisera nätet vid perioder av effektbrist.

Stefan Jansson, grundare och VD på Polarium: ”Vi ser fram mot att genomföra den här piloten tillsammans med Telia, det är ett viktigt steg mot att förändra arbetet med energilagring inom telekomsektorn. Vi på Polarium är stolta över att stötta Telia i arbetet med att bidra till ökad stabilitet av elnätet och minskade kostnader för elförbrukningen.”

Läs mer om Polarium och energilagring inom telekom