Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Viktigt steg mot nya mobiltjänster till blåljusmyndigheterna

8 månader sedan

intro medium

De moderna mobilnäten baserade på 4G och 5G ger helt nya möjligheter för polis och räddningstjänst att hantera kriser. Telia har vunnit MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) upphandling av radioaccessnät för tjänster inom mobil datakommunikation till blåljusmyndigheter och andra samhällsviktiga aktörer.

Den snabba teknikutvecklingen med mobilnät baserade på 4G och 5G ger helt nya möjligheter för ambulans, polis och räddningstjänst att kommunicera och dela information vid insatser. För att kunna dra nytta av utvecklingen behöver dagens kommunikationssystem, Rakel, ersättas med en modern infrastruktur. 

Som ett första steg mot en ny lösning inledde MSB upphandlingar i maj förra året bestående av kärnnät med drift och kundstöd, radioaccess och SIM-kort. Telia vinner upphandlingen som gäller radioaccess, det vill säga den teknik som är länken mellan själva slutanvändarenheterna och mobilnätet. 

– Vi är oerhört stolta över förtroendet att leverera radioaccess till den nya lösning för datakommunikation som MSB nu upphandlar. En robust och säker digital infrastruktur med hög kvalité är avgörande för att blåljusmyndigheter och andra samhällsviktiga aktörer ska kunna fullgöra sina uppdrag, säger Anders Olsson, VD Telia Sverige. 

Den lösning som ska tas fram är ett komplement till Rakel, det svenska blåljusnätet, och det första steget på vägen mot ett fullt utbyggt och modernt mobilt datakommunikationssystem. Det nya systemet kommer på sikt att ersätta dagens Rakel, som i första hand används för tal och gruppkommunikation och som inte tillgodoser blåljusaktörernas ökade behov av mobil datakommunikation. 

Läs mer om MSBs arbete med nästa generations Rakel

Läs mer om Telia Push to Talk

Kategorier