Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

NU UPPGRADERAR VI SVERIGE

1 år sedan

Näten har aldrig varit viktigare. De är en förutsättning för ett väl fungerande digitalt samhälle med mer innovation, mer hållbarhet och mer säkerhet. Den nya 5G-tekniken har potential att revolutionera allt från industrin till vården och bidra till smartare städer och landsbygd. Näten är det som länkar oss samman från norr till söder och basen för att människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet.

Telia genomför nu en miljardsatsning när hela mobilnätet under några år moderniseras för att bygga ut ny täckning, fördubbla kapaciteten i 4G-nätet och bygga ut 5G i hela landet. I takt med att det nya byggs ut fasar vi ut kopparnätet, 2G och 3G. Att få med alla användare till moderna tekniker och successivt fasa ut äldre generationer nät är en förutsättning för utvecklingen av ett säkert digitalt Sverige för alla.

I foldern ”Nu uppgraderar vi Sverige” berättar vi på Telia om de stora förändringar av nätet som vi kommer genomföra de kommande åren samt om åtgärder vi anser behövs för att ge ännu fler snabbt bredband och närma oss regeringens målsättning om ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Foldern hittar du här