Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

NU MODERNISERAR VI SVERIGES BÄSTA NÄT

1 år sedan

Nu fortsätter vi på Telia vår modernisering av näten genom vår miljardsatsning på utbyggnad av 5G och uppdaterade 4G-nät. När arbetet är klart kommer 5G-nätet, precis som 4G-nätet, täcka mer än 90 % av Sveriges yta och 99 % av befolkning. Redan 2023 kommer vi att nå 90 % av befolkningen, och sedan bygger vi vidare och är helt klara senast 2025.  

Nätsatsningen innebär att gammal teknik ersätts med ny modern och mer energisnål. Det betyder att kapaciteten av 4G-nätet kommer mer än fördubblas samtidigt som 5G-nätet byggs ut på samma infrastruktur. Det blir också helt nya mobilmaster på landsbygden, främst i skogslänen. För kunderna innebär det snabbare och bättre bredbandsuppkoppling i hela Sverige.

Vår modernisering innebär att alla våra drygt 7 000 mobilsiter totalrenoveras med nya antenner, ny utrustning och nya kablar i masterna. Det är ett arbete som måste göras dagtid när vi klättrar i masterna och befintlig utrustning behöver släckas ned under en kortare period då själva ombyggnationen sker innan den nya utrustningen kan slås på. I städer/tätort och även stora delar av landsbygden har vi överlappande täckning tack vare många olika siter och tekniker (tex. 3G ) så därför kommer våra kunder påverkas i mindre grad av avbrott, men de kan under tiden vi bygger om uppleva lägre surfhastighet. I glesbygden där siterna inte sitter lika tätt jobbar vi aktivt för att minimera tiden för skiftet och därmed minska kundpåverkan.

Läs mer om moderniseringen och se vilka områden som berörs den närmaste tiden.