Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Rabatt på spektrum kan ge fler snabbt bredband

2 år sedan

En möjlighet för mobiloperatörer att få ett reducerat pris på frekvensutrymme i utbyte mot utbyggnad kan effektivt bidra till att ge fler konsumenter och företag en snabb uppkoppling. I kombination med dagens bredbandsstöd för fiber skapar det förutsättningar för att klara bredbandssmålen med en effektiv mix av tekniker.

Vårt samhälle blir i snabb takt allt mer digitalt. Arbete från hemmet, digitala besök inom vården, e-handel, bank- och myndighetstjänster och inte minst att streama innehåll är en del av vardagen för de flesta av oss.  Att uppnå Sveriges målsättning om att minst 99,9% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till en snabb uppkoppling på minst 100 Mbps är därför allt mer angeläget. Samtidigt är det den svåraste delen av utbyggnaden som återstår. 

Det har gjorts flera studier som visar att nuvarande stödmedel som är anpassade till fiberutbyggnad inte kommer vara tillräckliga för klara av bredbandsmålen. Det behövs fler åtgärder och en mix av fiber och mobilnät för att nå hela vägen.  

Norge står för liknande utmaningar som Sverige. Där har man bestämt att, i kommande frekvensauktion,  erbjuda mobiloperatörerna möjligheten till 560 miljoner NOK i reducerat pris för spektrum i utbyte mot utbyggnad av snabbt bredband via mobilnäten. Användning av lösningar för snabbt bredband via 5G och höga frekvensband är kostnadseffektivt och kan ge tjänster på över 100 Mbps i områden som idag saknar.

Liknande upplägg har använts i Sverige tidigare både för att förbättra mobiltäckning i specifika områden och för att nå ut med bredband till enstaka hushåll och företag. Under 2023 planerar PTS att auktionera ut viktiga frekvenser för mobilnäten.  I det pågående arbetet inför auktionen bör PTS utreda möjligheten för operatörer att få ett reducerat pris på spektrum i utbyte mot utbyggnad i områden som saknar tillgång till snabbt bredband.

Läs mer om den norska modellen

Kostnadsanalys för bredbandsutbyggnad med olika tekniker