Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

ALLA KAN ERBJUDAS EN LÖSNING NÄR KOPPARNÄTET ERSÄTTS

1 år sedan

Sverige har en av världens mest utbyggda fiberinfrastrukturer och mobilnät i världsklass. En ansvarsfull digitalisering kräver dock mer än att bygga nytt. På Telia har vi arbetat med övergången från kopparnätet i över 10 år för att hjälpa kunder till moderna och mer driftsäkra infrastrukturer i takt med att kopparnätet blir allt äldre, mer sårbart och i snabb takt används av allt färre.

Stängningen av kopparnätet är Telias ansvar men det är en förändringsresa där många samverkar och där olika lösningar tillhandahålls av en mängd aktörer på marknaden. För de ytterst få fall där ingen aktör på marknaden kan erbjuda en lösning finns möjligheten att vända sig till PTS för att få hjälp med en lösning. För att säkerställa en smidig övergång där ingen lämnas utan möjlighet till en ny lösning erbjuder Telia särskilda kundlösningar och samverkar med en mängd aktörer.

  • Varje beslut om att stänga kopparnätet föregås av en noggrann analys av tillgång till fiber, mobiltäckning och kapacitet i området.
  • När beslut tagits informeraras  PTS, kommuner, regioner och operatörer som har kunder i området. Allt fler områden som berörs av kopparstängningen har tillgång till ett fibernät och genom tidig information kan fibernätägare agera för att ansluta fler konsumenter och företag till fiber.  
  • Telia har etablerat en operatörsneutral kundtjänst, Telekomguiden. Via Telekomguiden kan alla som berörs av stängningen få information om vilka alternativ som finns tillgängliga via fiber, olika mobiloperatörer och satellit. Om kunden inte kan få någon lösning av marknaden informerar Telekomguiden om möjligheten att vända sig till PTS.  
  • Telia uppmanar alla operatörer som använder kopparnätet att informera sina kunder så tidigt som möjligt om stängningen. Vi uppmanar alla operatörer som inte erbjuder en egen lösning att hänvisa sina kunder till Telekomguiden för att få hjälp att hitta en lösning.
  • Telia informerar sina kunder 1 år innan stängningen via mail, brev och telefon för att alla kunder, så tidigt som möjligt, ska välja en ny lösning. Telia erbjuder särskilda lösningar via mobilnätet för telefoni och uppkoppling till hem och företag. Jämfört med en vanlig mobiltelefon har dessa lösningar betydligt bättre mottagning och fungerar därför ofta även i situationer där en vanlig handhållen mobiltelefon inte får signal. Alla kunder erbjuds att testa en lösning, om kunden efter test inte kan få en lösning hänvisas hen till Telekomguiden och/eller PTS.
  • Telia har en löpande dialog med PTS för att kontinuerligt informera om utvecklingen,  diskutera utmaningar och lösningar. Vi träffar kommuner för att diskutera hur vi  gemensamt kan hantera lokala utmaningar och inte minst nå ut med information till alla som berörs om vilka möjligheter som finns.

Övergången från kopparnätet till moderna lösningar är en viktig del av digitaliseringen av Sverige som måste göras ansvarsfullt och där ingen ska lämnas utan möjlighet till lösning.

Läs mer om övergången till framtidens nät

Besök Telekomguiden

Läs om möjligheterna att få en lösning via PTS

Kategorier