Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

För att minska den digitala klyftan krävs en mix av tekniker

1 år sedan

Kopplat till Post- och telestyrelsens (PTS) kommande utdelning av 1,8 miljarder i stödpengar för utbyggnad av bredband på landsbygden har det uppkommit en debatt om att regelverket för stödtilldelningen är föråldrat och därmed hindrar bredbandsutbyggnaden. Bland några kommuner finns en oro för att Telias planer och utbyggnad att Fast bredband via mobilnätet (FWA) ska blockera möjligheten att söka bidrag för fiberutbyggnaden i kommunen.

På Telia är vi övertygade om att det behövs en mix av fiber och fast bredband via mobilnäten för att kunna koppla upp alla sorters områden och möta kundernas behov runt om i Sverige. Vi har självklart ingen avsikt att blockera någon aktör eller teknik.

Tjänsten, Fast bredband via mobilnätet, är ett komplement till fiber för kunder i väntan på fiberutbyggnad eller som av andra skäl, exempelvis kostnader, vill ha ett alternativ.

Tack vare den miljardsatsningen som vi nu gör på vårt mobilnät med fördubblad 4G-kapacitet och utbyggnad av 5G kan vi nu ge många kunder på landsbygden en bredbandstjänst med hög kvalitet för första gången och snabbt minska den digitala klyftan.

Fast bredband via mobilnätet erbjuds idag på helt kommersiella grunder och konkurrerar därför inte om de stödmedel som finns tillgängliga för bredbandsutbyggnad på landsbygd. Det är PTS som sätter reglerna för bredbandsstödet och i likhet med flera andra aktörer välkomnar vi en översyn av regelverket för att skapa en modern och flexibel modell som gör att olika tekniker gemensamt kan bidra till utvecklingen. Gällande nu pågående stödomgång vill vi vara tydliga med att Telia endast rapporterar de individuella adresser som köpt Fast bredband via mobilnätet och att Telias utbyggnad inte på något sätt blockerar områden eller kommuner från att ta del av stödmedel för fiberutbyggnad.

För oss är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att nå Sveriges digitaliseringsmål. Genom att bygga med olika tekniker kan vi aktörer tillsammans möta alla hushåll och företags behov runt om i Sverige.

Läs mer om Fast mobilt bredband via mobilnätet (FWA)

Läs mer om FWA-utbyggnaden i Strängnäs

Se Telias webbinarium Digital Omstart där bland annat möjligheterna med FWA diskuteras