Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

EU:S DIGITALA AGENDA – WEBBINARIUM MED RIKSDAGEN

11 månader sedan

EU-kommissionen har en ambitiös digital agenda för 2021 med tydligt fokus på områden som data, teknik och infrastruktur. Den 20 januari arrangerade riksdagens digitaliseringsnätverk, lett av Niels Paarup-Petersen (C), ett webbinarium för att diskutera EU:s digitala strategi och några av de initiativ som är på gång.

Som experter deltog EU-kommissionär Vestagers kabinettschef Kim Jörgensen, Elisabeth Ekstrand, chefsjurist på Internetstiftelsen, Heidi Jern, samhällspolitisk chef på Google och Rachel Samrén, Senior Vice President and Chief External Affairs, Governance and Trust Officer på Telia. Klicka här om du vill se webbinariet i efterhand.

Telias syn på EU:s digitala strategi

Vi på Telia välkomnar EU-kommissionens tydliga fokus på digitalisering, eftersom digital teknik och infrastruktur kommer att vara avgörande för att ställa om EU till en mer konkurrenskraftig och hållbar ekonomi.

Sverige har historiskt varit ett globalt föregångsland inom digitalisering och det har varit viktigt för vår konkurrenskraft. Telia har bidragit till att Sverige är en pionjär inom telekom och vi vill fortsätta att bidra till att Sverige ligger i täten bland världens länder. Telia lanserade till exempel som första operatör i världen 4G i Stockholm år 2009.

Telia investerar nu miljarder för att modernisera våra nät. I Sverige kommer vi att dubbla kapaciteten i 4G-nätet och bygga ut 5G till mer än 99% av befolkningen under de kommande åren. Kraftiga investeringar i de kommersiella näten är helt avgörande om Sverige och Europa ska följa med utvecklingen och ligga i digitaliseringens globala framkant. Ur vårt perspektiv är det därför viktigt med en balanserad reglering som främjar investeringar och innovation, samtidigt som den bidrar till att utveckla ett hållbart digitalt Europa för alla.

Varken Europa eller Sverige har råd med ytterligare förseningar inom 5G. Tekniken och kompetensen finns redan på plats, och nu är det är viktigt att alla berörda parter håller högsta möjliga fart i arbetet framåt – dvs. säkerställer tidig tillgång till spektrum, stöttar en snabb utbyggnad och att vi tillsammans börjar utforska möjligheterna med 5G.

Coronapandemin har verkligen kastat ljus på frågan om digitalt utanförskap. Brist på modern digital infrastruktur på landsbygden och brist på kunskap om teknik bland äldre är två stora utmaningar. Ju längre vi kommer i digitaliseringen av våra samhällen, desto viktigare blir det att ingen lämnas utanför. Den digitala klyftan mellan stad och land måste byggas bort, och det kan vi snabbast göra genom att använda en kombination av fiber och nya trådlösa tekniker som fixed wireless access, FWA.

Slutligen måste offentlig sektor bli bättre på att ta till sig av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Vi vet att digitala lösningar kan hjälpa till att övervinna många av samhällets utmaningar – från klimatutmaningar till vårdtjänster för åldrande befolkning. I Norden står den offentliga sektorn för 15% av BNP. Samarbete mellan offentlig och privat sektor kommer att vara avgörande för att detta ska bli verklighet, och Telia vill vara den offentliga sektorns partner i digitaliseringen efter coronapandemin.


Kategorier