Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

TELIA PÅBÖRJAR UTFASNING AV 3G FÖR ATT GE PLATS ÅT NY TEKNIK

2 år sedan

Dagens moderna tjänster kräver snabba nät med hög kapacitet för en bra kundupplevelse. För att ge ännu mer plats åt nya högpresterande 5G nät och uppdaterade 4G-nät, påbörjas nu utfasningen av det gamla 3G-nätet. Ambitionen är att all användning ska vara överflyttad till nya moderna nät i slutet av 2023.

Telia miljardsatsatsar på utbyggnaden av 5G och uppdaterade 4G-nät som kan leverera moderna och krävande tjänster. När arbetet är klart kommer 5G-nätet, precis som 4G-nätet, att täcka mer än 90 % av Sveriges yta och nå över 99 % av befolkningen. Satsningen innebär också att kapaciteten i 4G-nätet fördubblas och att nya mobilmaster byggs.
  
För att få plats med allt det nya påbörjas utfasningen av det gamla 3G-nätet som används allt mindre. Tillverkarna slutar att utveckla de gamla teknikerna och i förlängningen blir det svårt att få tag i utrustning och reservdelar. Ny teknik är också mer miljövänlig. Ett modernt 5G-nät är fem gånger mer energieffektivt än äldre generationers nät.
 
För att garantera en säker och kontrollerad övergång görs utfasningen successivt och parallellt med att kunder flyttas över till 4G och 5G. Ambitionen är att utfasningen av 3G-nätet ska vara klar i slutet av 2023 och 2G-nätet i slutet av 2025. 

Övergången från 2G och 3G till mer modern teknik är en förändring som kommer genomföras av hela marknaden. Det handlar inte bara om att byta telefon eller bredbandsmodem utan runt om i Sverige behöver uppkopplade larm, el-mätare, nödtelefoner bytas ut och tekniska system uppgraderas för att viktiga funktioner i samhället ska fortsätta fungera när näten stängs.

För att underlätta övergången från den gamla tekniken har IT&Telekomföretagen tagit fram en branschgemensam vägledning för hur vi gemensamt kan nyttja övergången till att driva en ansvarsfull digitalisering där alla kan få en ny lösning.

Läs mer om Telias utfasning av 3G

Läs IT & Telekomföretagens vägledning