Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Nära vård i glesbygd

10 månader sedan

Trots de stora geografiska avstånden i området har Pajala hälsocentral kunnat ge patienter med hjärtsviktsdiagnos en nära vård med hjälp av Telias lösning för distansmonitorering, Telia Health Monitoring. Möjligheten har varit uppskattad bland patienterna och deras egna engagemang har skapat positiva effekter. Här berättar vi hur.

Pajala i Region Norrbotten är en glesbygdskommun där drygt en tredjedel av de 6 000 invånarna är 65 år eller äldre. Här finns en utmaning i de stora geografiska avstånden och många äldre kan ha upp till en timmes färd till hälsocentralen.

Nya digitala arbetssätt

Kommunen har runt 300 patienter med diagnosen hjärtsvikt. Pajala hälsocentral beslöt därför att erbjuda flera patienter möjligheten att prova distansmonitorering med Telia Health Monitoring, som ett pilotprojekt inom regionens digitala utvecklingsarbete. Personalen ville också testa nya, digitala arbetssätt.

Foto: Region Norrbotten. Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg, AKS Ylva Lundholm och distriktssköterska Marianne Eskelinen.

Patienterna uppger nu att de uppskattar det nya systemet som innebär att de själva kan mäta utvalda hälsovärden hemifrån via en app och uppkopplade mätsensorer. Värdena skickas samtidigt digitalt till hälsocentralen. Det är enkelt använda och mätvärdena färgkodas i grönt, gult eller rött vilket gör det lätt att förstå resultatet. Röda värden kräver oftast någon form av åtgärd. Om en patients kroppsvikt ökar till exempel, kan det handla om att justera läkemedel eller uppmana patienten att dricka mindre vätska. Vårdteamet kan då ta kontakt och chatta med patienten via appen.

Personalen upplever att patienter känner ett ökat stöd från vården. Det nya vårdsättet betyder fler kontakttillfällen viket kan ge en ökad trygghet. Tidigare hade patienten bara kontakt med vården ett par gånger per år. Möjligheten att kommunicera via chattmeddelanden är särskilt uppskattad.

Enkelt för personalen

Även personalen uppger att lösningen är enkel att använda och att arbetssättet fungerar bra ihop med övriga arbetsuppgifter.

Ylva Lundholm är en av hälsocentralens två Avancerade Kliniska Sköterskor (AKS), som jobbar aktivt med Telia Health Monitoring.

– Vi fick bra hjälp vid introduktionen av patienter, och supporten fungerade bra. I början var det mycket information kring det nya systemet, men nu har vi kört hemmonitorering på morgonen och tittat igenom varningarna och det har funkat bra. Vi har inte behövt konsultera läkare så ofta.

Med hjälp av systemet upptäcktes snabbt att några av patienterna behövde optimera sin medicinering och ytterligare justera sin behandling. Vårdsättet har haft positiva effekter. Patienternas engagemang för sin hälsa har lyfts upp till ytan. Det har till och med lett till att några patienter har gjort stora livsstilsförändringar.

Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg ser många möjligheter i tekniken.

–Det är den närmsta vård du kan få digitalt och ett system som man skapar tillsammans med patienten. Dessutom smidigt för patienten att inte behöva åka till hälsocentralen så ofta, fortsätter hon. Vi ser att detta skulle kunna vara bra även för andra patientgrupper, som KOL-patienter och människor med diabetes. Det kan vara speciellt bra för patienter med nydebuterad sjukdom och som nu ska lära sig att leva med sin sjukdom.

Foto: Region Norrbotten. Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg.

Här kan du läsa mer om Telia Health Monitoring