Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Internet of Things skapar en säkrare, effektivare och grönare vård

10 månader sedan

Innovationsprojektet ”Energieffektiv vård” har pågått sedan våren 2019 på Danderyds sjukhus under Digital Demo Stockholms initiativ. Målet har varit att testa och utvärdera hur ny teknik kan bidra till att sjukhus blir mer energieffektiva. Projektet visar att en bättre styrning av inomhusklimatet med hjälp av uppkopplade sensorer (IoT) minskar risken för att operationer behöver ställas in och att material måste kasseras samtidigt som energiförbrukningen effektiviseras.

Sjukhus är stora förbrukare av energi. Ett sjukhus måste kunna säkerställa ett bra inomhusklimat utifrån såväl patienter som personal och material. Om temperatur eller luftfuktighet blir för högt kan operationer behöva ställas in och material kasseras eller återsteriliseras. Det finns därför ett behov av att hela tiden kunna följa och justera inomhusklimatet för att säkerställa en säker och energieffektiv vård.

Projektet Energieffektiv vård är ett led i Region Stockholms miljömål att sänka energiförbrukningen i fastigheter med 10 procent från 2011 till 2021 samt med 30 procent till 2030. Det har genomförts i samarbete med Danderyd Sjukhus och fastighetsägaren Locum, Telia, Ericsson, KTH och Vattenfall.

Under projektet har sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet och lufttryck installerats på Danderyds sjukhus. Sensorerna är uppkopplade via Telias mobilnät med den nya tekniken Narrowband IoT (NB-IoT) som är optimerad för att skicka små datamängder med maximal räckvidd, energi- och kostnadseffektivitet. Data från sensorerna och från andra system samlas in och lagras på Telias IoT-plattform. Datat visualiseras för personalen i realtid som kan vidta åtgärder vid behov men även använda den sparade informationen till att långsiktigt utveckla och effektivisera verksamheten.

Projektet har visat att ny teknik kan bidra till bättre kontroll och styrning av inomhusklimatet på sjukhus. Det har skapat ökad nytta och säkerhet för patienter men också en energieffektivare vård.

-Hälso- och sjukvård är strikt reglerad både vad gäller arbetsmiljö och hygien men också när det gäller krav på informations- och IT-säkerhet. Detta projekt är ett mycket bra exempel där ny teknik kan minska både kostnader och miljöavtryck men framför allt bidra till en säkrare vård, säger Björn Hansen, Head of IoT på Telia Division X

-Innovationssamarbeten, som det vi gör inom Digital Demo Stockholm och vården, är mycket viktiga och värdefulla för att tillsammans med såväl offentlig verksamhet som andra aktörer i näringslivet verka för smartare och grönare städer, som ger direkt nytta för människorna som bor där, säger Magnus Leonhardt, Head of Business Development & Innovation på Telia Sverige.

Läs mer om Digital Demo Stockholm

Läs mer om möjligheterna med IoT