Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

EN TIDIG 5G-UTBYGGNAD ÄR VIKTIG FÖR SVERIGE

2 år sedan

intro medium

En tidig 5G-utbyggnad är viktig för Sverige. Coronapandemin har visat hur viktig vår digitala infrastruktur och digitala förmåga är för människor, ekonomin och hela samhället. 5G-nätet kan skapa möjligheter för en hållbar utveckling inom många områden; hållbarare transporter, säkrare arbetsförhållanden och mer jämlik tillgång till vård, utbildning och arbete.

Telia har bidragit till att Sverige är en pionjär inom telekom och vill fortsätta att bidra till att Sverige ligger i täten bland världens länder. Tekniken och kompetensen för att göra det finns, men tyvärr dröjer den svenska 5G-auktionen. Sverige har inte råd med ytterligare förseningar och det är viktigt att alla berörda parter håller högsta möjliga fart i arbetet framåt. På så sätt säkras förutsägbarheten som är viktig när stora investeringar ska genomföras samtidigt som vi värnar Sveriges fortsatta konkurrenskraft och samhällsutveckling. 

Läs mer om samhällsnyttan som 5G kan medföra på sikt.