Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Ökad datatrafik när fler kopplar upp hemmet via mobilnätet

2 år sedan

intro small

Datanvändningen i mobilnäten ökar snabbt enlig Post & Telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad. En orsak är den ökade användning av digitala tjänster under coronapandemin men det är även en effekt av att allt fler använder mobilnäten som alternativ till fasta nät för att koppla upp sin bostad. För att möta efterfrågan och leverera ännu bättre tjänster moderniserar Telia mobilnätet i hela landet.

Datatrafiken i mobilnäten ökade med hela 31 procent under våren 2020, vilket är en högre ökningstakt jämfört med tidigare perioder. Allra mest ökade användningen bland privatkunder med abonnemang för bredbandstjänster via mobilnätet där ökningen på årsbasis var hela 60 procent. En stor del av ökningen beror på att allt fler kunder använder mobilnäten som alternativ till de fasta näten för att koppla upp hemmet.  

För att möta efterfrågan och kunna erbjuda ännu fler kunder snabbt och stabilt bredband storsatsar Telia på Sveriges digitala infrastruktur och moderniserar mobilnätet i hela landet. 4G-nätet moderniseras och uppgraderas med 5G. Moderniseringen av mobilnätet görs tillsammans med Ericsson och innebär att gammal utrustning ersätts med modern och energisnål teknik. 

De nya moderniserade mobilnätet innebär att ännu fler, som idag saknar fiber, kan erbjudas snabbt och stabilt bredband via mobilnätet. Telia erbjuder idag tekniken FWA (Fixed Wireless Axess), en ny lösning via mobilnätet,  till kunder i fler än 50 kommuner. Genom att använda FWA i områden där fibern inte når fram kan vi snabbt och effektivt minska den digitala klyftan. 

Läs PTS rapport Svensk Telekommarknad första halvåret 2020

Läs mer om FWA (Fixed Wireless Access)