Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Dags att förbereda Sverige för övergången från 2G och 3G

2 år sedan

När allt fler konsumenter och företag använder 4G och 5G sjunker snabbt användningen av de äldre mobilnäten, 2G och 3G.  För att underlätta övergången från den gamla tekniken har IT&Telekomföretagen tagit fram en branschgemensam vägledning för hur vi gemensamt kan nyttja övergången till att driva en ansvarsfull digitalisering där alla kan få en ny lösning.

Digitaliseringen är en central del av vårt samhälle och en del av vardagen för de flesta människor. Vi har dock bara sett början på de möjligheter som finns när allt fler människor, verksamheter och saker är uppkopplade och kan kommunicera och interagera med varandra. Basen för utvecklingen är att det finns nät med en snabb och säker uppkoppling av hög kvalitet. Utbyggnaden av 4G och 5G möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar utveckling.

En ansvarsfull digitalisering kräver dock mer än att bygga nytt. När allt fler konsumenter och företag använder 4G och 5G sjunker snabbt användningen av äldre generationer mobilnät som 2G och 3G. Tillverkarna slutar att utveckla de gamla teknikerna och i förlängningen blir det svårt att få tag i utrustning och reservdelar. Att få med alla användare till moderna tekniker och samtidigt fasa ut äldre generationer nät som 2G och 3G i takt med att de inte länge möter dagens krav på kapacitet och säkerhet är därför en viktig del av ett tryggt digitalt Sverige. 

2G och 3G-näten används idag för allt från telefoni, bredband och växellösningar till att koppla upp robotgräsklippare, trygghetslarm, el-mätare och nödtelefoner i hissar. Det handlar därför inte bara om att byta telefon eller bredbandsmodem utan runt om i Sverige behöver uppkopplade moduler bytas ut och tekniska system uppgraderas för att viktiga funktioner i samhället ska fortsätta fungera när näten en dag stängs. Detta är en förändring som involverar många olika aktörer och kräver god framförhållning.

Genom att tidigt informera kommuner, regioner, myndigheter, företag och konsumenter om övergången från 2G och 3G hoppas branschen kunna bidra till en utveckling där alla får en ny lösning och kan nyttja övergången till att driva digitaliseringen.

Läs vägledningen från IT&Telekomföretagen här.