Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Se webbinariet Digital Omstart – Telia Connect to Society 2020

2 år sedan

intro medium

Den 2 oktober sände Telia den andra delen av vår webbinarieserie Connect to Society. Klicka här för att se hela webbinariet i efterhand. Denna gång var temat Digital omstart: Hur kan digitalisering kan lyfta Sverige ur krisen? När vi återuppbygger samhället efter pandemin kommer digitalisering och ny teknik att spela en nyckelroll. Behöver Sverige en ny digitaliseringsstrategi för att frigöra möjligheterna? Vad krävs för att snabbt bygga bort den digitala klyftan mellan stad och land?

I samtalet deltog landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), Klas Eklund och Amy Loutfi från Omstartskommissionen, Anna-Karin Hatt, vd LRF, Göran Hedström från Strängnäs kommun och Anders Olsson, vd Telia Sverige. Modererade gjorde vår egen Magnus Limås.

Fast bredband via mobilnätet (FWA)

Under webbinariet berättade Strängnäs om hur de blev en av Sverige första kommuner att erbjuda FWA till sina invånare på landsbygden. Här kan du läsa mer om Telias nya lösning för fast bredband via mobilnätet, FWA, som är ett alternativ till fiber för områden där fibern inte når fram. FWA erbjuds för tillfället i 50 kommuner runtom i Sverige.

Om Telia Connect to Society

Vi på Telia vill bidra till en dialog om hur Sverige kan ta täten för en hållbar digitalisering som inkluderar alla. Allt från hur vi kan minska hinder för att få ut snabbt bredband i hela vårt land och minska digitalt utanförskap, till hur vi bättre kan nyttja digitaliseringen för att lösa stora samhällsutmaningar och säkerställa att näten är tillräckligt robusta för att fungera även under kriser och stora påfrestningar.

Som en del i detta har vi lanserat webbinariekonceptet – Telia Connect to Society. Tanken är att några gånger per år bjuda in till samtal om frågor som är viktiga för utvecklingen av ett hållbart digitalt Sverige. På så vis hoppas vi få upp digitaliseringsfrågorna på den politiska agendan.

På vårt första webbinarium den 15 juni deltog Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Louise Callenberg, chef för digital förnyelse på SKR, Folkhälsomyndigheten och tre av våra egna experter. Här kan du läsa mer om det och även se hela webbinariet.

Om du vill ha information om kommande webbinarier så prenumerera på nyheter från Digitala Sverige.