Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Digitalisering stöttar en grön omställning

2 år sedan

intro medium

Sverige har utmärkta förutsättningar att ställa om samhälle och ekonomi. Med en stark grön prägel på omstartspolitiken kan vi bli en klimatsmart föregångare och skapa nya, innovativa lösningar som kan replikeras i res­ten av världen. Detta menar Maria Wetterstrand i boken ”Idéer för ett starkare Sverige”, Omstartskommissionen.

Stockholm Handelskammares omstartskommission har nu överlämnat sin rapport, i form av en bok, med förslag till reformer inom tio viktiga politikområden för att starta om Sverige efter pandemin. Telia har ingått som partner till kommissionen för att stötta med vår kunskap inom bland annat området grön omställning som skrivits av Maria Wetterstrand , tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna, numera vd för Miltton Europe.

I boken kan man läsa att digitaliseringen kommer att sätta sin prägel på alla områden, inte minst miljöomställningen. Under krisen har vårt sätt att leva och arbeta påverkats mer än vad många trodde skulle vara möjligt på så kort tid. Den digitala tekniken och vår användning av den har tagit jättekliv. Trenden förstärks under kommande år. Snabba hopkopplade nätverk och upp­kopplade objekt – ”internet of things”, 5G och AI i kombination – kan ge språng inom områden som medicinska behandlingar, utbildning och undervisning, miljövänligare och säkrare transporter samt en mer effektiv användning av naturresurser i största allmänhet.

I kapitlet ”Grön omställning för ett starkare Sverige” lyfter Maria Wetterstrand fram möjligheterna till distansarbete som ett område där digitaliseringen är avgörande. Hon menar att pandemin orsakat ett genombrott för distansarbete och resfria möten. En femtedel av de som svarade på en enkät från DN/ Ipsos säger att de vill fortsätta arbeta mer på distans efter pandemin, vilket sätter fokus på frågan om god digital tillgänglighet i hela landet. Hon föreslår därför diskussioner med arbetsmarknadens parter kring hur möjligheterna till distansarbete kan stärkas och distanskommunikation bidra till bättre arbetsförhållanden.

Ett av Maria Wetterstrands förslag är att göra offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i omställningen. Offentlig upphandling har, på grund av sin storlek, möjligheten att bli en transformativ kraft, något som Telia lyft också tidigare i olika sammanhang. De offentliga institutionerna har både ansvar och möjlighet att ställa krav som stödjer ett ambitiöst miljöarbete inom näringslivet och de kan bidra till att skapa marknader för ny teknik och nya innovationer.

Ett annat av Marias förslag, som har stor positiv bäring på näringslivet, är förslaget om att inrätta ett ”Cirkulär ekonomi-kliv”, med fokus på nya material, utvinning och användning av sekundära råmaterial, avancerad återvinning, lösningar kopplade till elfordons batterier, återbruk, cirkulär design samt cirkulära affärsmodeller. Även inom detta område kommer digitaliseringen att spela en avgörande roll.

Telia antog under 2019 nya djärva miljömål som syftar till att vi ska bli koldioxidneutrala i hela vår värdekedja och inte orsaka något avfall senast 2030. Mot bakgrund av dessa mål är det viktigt för oss att delta i den offentliga diskussionen och bidra med våra insikter samt att fokuserat jobba för en hållbar digitalisering och ett hållbart samhälle.  

Läs hela rapporten ”Idéer för ett starkare Sverige” här

Läs mer om Telias miljöarbete här.