Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

NU BEHÖVER DIGITALISERING BLI PLAN A

2 år sedan

Under pandemin möjliggjorde digitalisering en snabb övergång till ”plan B” för många företag och organisationer: distansutbildning och distansarbete med hjälp av digitala verktyg. Nu behöver digitalisering bli plan A. Den digitala teknikens roll för vår ekonomi och vårt välstånd har vuxit snabbt – och Sverige behöver nu dra lärdom av våra erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i sina digitaliseringsstrategier (Amy Loutfi, Ideer för ett starkare Sverige, Omstartskommissionen).

Stockholm Handelskammares omstartskommission har nu överlämnat sin rapport med förslag till reformer inom tio viktiga politikområden för att starta om Sverige efter pandemin. Telia har ingått som partner till kommissionen för att stötta med vår kunskap inom bland annat området digitalisering som skrivits av Amy Loutfi, vicerektor och professor i informationsteknologi vid Örebro universitet. I kapitlet ”Digitalisering för ett starkare Sverige” lyfter Amy fram flera förslag som på olika sätt kan bidra till att digitaliseringen kan fortsätta hjälpa människor i de utmaningar som väntar framöver. Bland annat föreslår hon att:

  • Vi behöver ett nytt, ambitiöst digitaliseringsmål. Det räcker inte att bara vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi behöver och har möjlighet att inom vissa områden också leda digitaliseringen och skapa innovationer på området.

  • Den mänskliga delen av digitaliseringen behöver lika stort fokus som övriga delar. Ge offentliga bibliotek i uppgift att utveckla tjänster för att minska det digital utanförskapet.

  • Hela Sverige – inklusive glesbygden – behöver ha tillgång till uppkoppling, och nya tekniker erbjuder alternativ till fiber. Överge målet om viss uppkopplingshastighet och satsa på kvalitativt mål: bra uppkoppling som kan användas för utbildning och jobb på distans. Olika tekniker kan komplettera varandra, till exempel fiber och fasta trådlösa anslutningar (FWA).

Läs hela rapporten Idéer för ett starkare Sverige här.  

Se hur ny teknik via mobilnäten (FWA) kan ge fast bredband av hög kvalitet i områden där fibern inte når fram.