Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Se webbinariet Digitala Sverige – Telia Connect to Society 2020

2 år sedan

Den 15 juni lanserade vi vårt nya webbinariekoncept – Telia Connect to Society. Deltog gjorde Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Louise Callenberg, chef för digital förnyelse på SKR, Folkhälsomyndigheten och våra egna experter. Ämnet för dagen var; hur har coronapandemin påverkat det digitala Sverige, och hur kan digitala lösningar bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle? Nu kan du se en inspelad version av webbinariet.

Vi på Telia vill bidra till en dialog om hur Sverige kan ta täten för en hållbar digitalisering som inkluderar alla. Allt från hur vi kan minska hinder för att få ut snabbt bredband i hela vårt land och minska digitalt utanförskap, till hur vi bättre kan nyttja digitaliseringen för att lösa stora samhällsutmaningar och säkerställa att näten är tillräckligt robusta för att fungera även under kriser och stora påfrestningar.

Som en del i detta har vi lanserat webbinariekonceptet – Telia Connect to Society. Tanken är att några gånger per år bjuda in till samtal om frågor som är viktiga för utvecklingen av ett hållbart digitalt Sverige. På så vis hoppas vi få upp digitaliseringsfrågorna på den politiska agendan.

På vårt första webbinarium deltog Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Louise Callenberg, chef för digital förnyelse på SKR, Folkhälsomyndigheten och tre av våra egna experter. Läs mer nedan om några av de områden som våra experter belyste och se hela webbinariet här. Om du vill ha information om kommande webbinarier så prenumerera på nyheter från Digitala Sverige.

Är 5G nyckeln till ett helt uppkopplat Sverige?
Telias nätchef Staffan Åkesson berättar hur användningen av digitala tjänster har förändrats. Vad krävs framåt för att ge alla i Sverige en modern och robust uppkoppling?

Acceleration av digital omställning i vården
Under coronakrisen har regionerna mobiliserat för att ställa om till digital vård istället för fysiska besök. Erika Hombert, Concept Manager Healthcare på Telia, ger sin syn på utvecklingen och hur digitala vårdtjänster kan bidra till att vi klarar vårdens utmaningar.

Så kan mobildata bygga ett smart och hållbart samhälle
Insikter från mobildata har blivit ett viktigt verktyg under krisen. Kristofer Ågren, Head of Data Insights på Telia, förklarar hur rörelsemönstren har förändrats i de nordiska länderna och hur insikter från mobildata kan bygga ett smart och hållbart samhälle framåt.

Se webbinariet