Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Telia partner i Omstartskommissionen för att lyfta Sverige ur krisen

2 år sedan

intro medium

Omstartskommissionen är ett initiativ som nyligen lanserades av Stockholms Handelskammare, där Telia ingår som partner. Syftet är att ta ett samlat grepp om de samhällsutmaningar som Sverige står inför efter coronapandemin. Kommissionen ska ta fram nya reformförslag som kan omsättas till handling och bidra till ett innovativt, hållbart och konkurrenskraftigt Sverige.

Omstartskommissionens arbete är nu igång. Telia har gått in som partner för att bidra i arbetet och stötta med kunskap om hur digital infrastruktur och innovation kan hjälpa till att tackla avgörande samhällsutmaningar och bygga ett smartare och mer hållbart Sverige.

-Coronapandemin har fått genomgripande konsekvenser för hela samhället och aldrig tidigare har behovet av en fungerande uppkoppling varit tydligare. Den digitala omställningen har gått i rekordfart för att stötta behovet av förändrade sätt att arbeta och leva med digitala möten, vård och undervisning på distans och e-handel. När denna akuta kris är över är det viktigt att snabbt få fart på Sverige igen och då kommer det att vara avgörande att vi bygger vidare på vad vi nu lärt oss, säger Anders Olsson, vd Telia Sverige.

Omstartskommissionens slutsatser och rekommendationer ska vara färdigställda senast i augusti.

-Som företag spelar vi en viktig roll i samhället och vi har mycket att tillföra i dialogen om hur Sverige kan ta täten för en miljömässigt hållbar digitalisering som inkluderar alla. Nya tekniker som 5G kan bidra till att lösa några av Sveriges största samhällsutmaningar, fortsätter Anders Olsson.

Läs mer på Stockholms Handelskammares hemsida