Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN TAR HJÄLP AV INSIKTER FRÅN MOBILDATA

1 år sedan

intro medium

Folkhälsomyndigheten har tagit hjälp av Telias tjänst Crowd Insights som gör att man baserat på data från mobilnätet kan följa hur grupper av människor förflyttar sig. Insikterna används bland annat som underlag för beslut om åtgärder mot smittspridningen.

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, som resmönster och hur vi förflyttar oss. Tjänsten används vanligen i stads- och samhällsplanering för att skapa hållbarare städer och effektivare resor. Under koronakrisen har crowd insights fått ett nytt användningsområde. Telias anonymiserade data gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att förstå hur grupper av människor rör sig i samhället, till exempel mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Det ger viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen, och man kan fatta snabbare beslut om eventuella åtgärder, baserade på statistik och exakta datapunkter.

– Jag är stolt över möjligheten att stötta Folkhälsomyndigheten i kampen mot coronaviruset. Data är ett väldigt precist och säkert beslutsunderlag som gör att man kan se mönster som annars hade varit svåra att upptäcka, insikter som blir viktiga när man kartlägger och vidtar åtgärder mot smittspridning, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. 

Se statistik om vårt resande under coronakrisen

Se hur Crowd Insights kan skapa smartare och mer hållbara städer