Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Vad händer med telestolparna när nätet tystnar?

8 månader sedan

Digitaliseringen är en central del av vårt samhälle och en del av vardagen för de flesta människor. Vi har dock bara sett början på de möjligheter som finns när allt fler människor, verksamheter och saker är uppkopplade och kan kommunicera och interagera med varandra. Basen för utvecklingen är att det finns nät med en snabb och säker uppkoppling av hög kvalitet. Utbyggnaden av framtidens nät – fiber, 4G och snart 5G – möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar utveckling.

En ansvarsfull digitalisering kräver dock mer än att bygga nytt. När allt fler konsumenter och företag använder framtidens nät sjunker snabbt användningen av äldre generationer nät som kopparnätet, 2G och 3G. Tillverkarna slutar att utveckla de gamla teknikerna och i förlängningen blir det svårt att få tag i utrustning och reservdelar. Att få med alla användare till framtidens nät och fasa ut äldre generationer nät i takt med att de inte länge möter dagens krav på kapacitet och säkerhet är därför en viktig del av ett tryggt digitalt Sverige. 

Ett digitalt Sverige är ett mer hållbart Sverige. Digitaliseringen har enorm potential att bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Samtidigt måste vi säkerställa att den digitala infrastrukturen minimerar sin egen miljöpåverkan. Att succesivt stänga ned gamla nät som har hög energiförbrukning och flytta återstående användare och trafik till moderna och mer energieffektiva lösningar är en viktig del av en hållbar digitalisering. 

Kopparnätet, 2G och 3G används för allt från telefoni, bredband och växellösningar till att koppla upp funktioner som trygghetslarm, el-mätare och nödtelefoner i hissar. Det handlar därför inte bara om att byta telefon eller bredbandsmodem utan runt om i Sverige behöver uppkopplade moduler bytas ut och tekniska system uppgraderas för att viktiga funktioner i samhället ska fortsätta fungera när näten en dag stängs. God framförhållning och bred samverkan mellan en mängd aktörer på marknaden, kunder och myndigheter är därför avgörande för en effektiv och säker övergång.

En ansvarsfull övergång till framtidens nät inkluderar också att på ett hållbart sätt ta hand om näten som stängs. Telia har sedan 2010 arbetat med övergången från kopparnätet till framtidens nät med start i de områden där nätet var som äldst och mest sårbart. Arbetet kommer fortsätta i flera år till och när det är klart kommer vi att tagit om hand mer än 2 miljoner telestolpar och monterat ned tusentals stationsbyggnader. Först då är övergången färdig och kopparnätet kan slutligen ta sin plats i Sveriges framgångsrika digitaliseringshistoria. 

Se hur det går till när kopparnätet monteras ned (siffrorna som anges i filmen avser en specifik del av arbetet med stängningen av kopparnätet)