Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

SÅ KAN 5G RÄDDA LIV

2 år sedan

Region Västerbotten och Telia har testat hur 5G tekniken kan användas när långa avstånd ställer stora krav på ambulanstjänst och vård. Vid olyckor med stora akutinsatser kan fler liv kan räddas genom att använda drönare uppkopplade med 5G. Med hjälp av mobil mammografiutrustning uppkopplad via 5G blir det betydligt enklare för många att göra undersökningen utan långa resor. 

Västerbotten är Sveriges näst största region, lika stor som hela Danmark. Långa avstånd ställer stora krav på hälso- och sjukvården att nå ut till alla som behöver hjälp, både när det gäller räddningstjänsten men också vid patientundersökningar och läkarbesök. Tillsammans med Telia har Region Västerbotten genomfört tester via 5G, nästa generations mobilteknologi, som syftar till att minska avstånden och öka patientsäkerheten i regionen.Med hjälp av 5G teknik har tester gjorts för att undersöka hur tillgängligheten kan ökas inom vården där stora avstånd ställer krav. Exempelvis kan en uppkopplad drönare ge en snabb överblicksbild vid en olycka så att räddningsresurser kan prioriteras, vilket kan bidra till att liv kan räddas.

– Från ambulanssjukvårdens sida ser vi positivt på möjligheterna med 5G. Att kunna skicka bilder från en olycksplats till vår ledningscentral ger större förståelse för omfattningen av olyckan och de beslut som har fattats på olycksplatsen, säger Jani Sundqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården

Se filmen om Region Västerbotten och Telias 5G-tester

Den snabba teknikutvecklingen med mobilnät baserade på 4G och 5G ger helt nya möjligheter för ambulans, polis och räddningstjänst att kommunicera och dela information vid insatser. För att kunna dra nytta av utvecklingen behöver dagens kommunikationssystem, Rakel, ersättas med ett modernt nät baserat på 4G och 5G. Flera länder har redan påbörjat skiftet medan frågan fortfarande utreds i Sverige. Ett land i vårt närområde som kommit långt är Finland där man valt en lösning som bygger på ett nära samarbete mellan det offentliga och de kommersiella mobiloperatörerna.  Därigenom uppnår man en lösning som både är säker och kan följa med den tekniska utvecklingen. 

Ta del av den finska lösningen