Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Säkra nät bygger ett tryggt digitalt Sverige

11 månader sedan

Det finns en samsyn i Sverige att vi har allt att vinna på att ligga i digitaliseringens framkant. En snabb och ambitiös digitalisering säkrar en konkurrenskraftig industri, räddar liv, löser samhällsutmaningar och sänker kostnader för både privat och offentlig sektor.

Samtidigt som vi driver den digitala utvecklingen framåt måste vi dock vara eftertänksamma. Ny teknik innebär nya säkerhetsrisker – hur säkerställer vi exempelvis att nät och tjänster är tillräckligt robusta för att fungera under kriser och stora påfrestningar, och hur ser vi till att våra kunders information är skyddad mot ökande antal cyberattacker? Den nya tekniken ställer också stora krav på kommunikationsnäten för att kunna garantera ständig uppkoppling, välfungerande stödsystem, samt skydd mot intrång och sabotage.

Att bygga, äga och förvalta ett rikstäckande nät är ett stort åtagande. Att dessutom ständigt driva utvecklingen framåt, med nya tjänster i takt med teknikutvecklingen, är en stor utmaning. I över 160 år har vi på Telia kopplat upp Sverige. Tack vare Sveriges bästa mobilnät och Sveriges största fibernät kan vi erbjuda en säker kommunikation i världsklass samtidigt som vi bidrar till uppbyggnaden av ett motståndskraftigt samhälle.

Läs om hur Telias nät bygger ett tryggt digitalt Sverige


                
Kategorier