Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Telia stödjer kampanjen Tänk Säkert

12 månader sedan

Under oktober månad driver MSB och Polisen kampanjen Tänk Säkert. Målsättningen är att höja medvetenheten och kompetensen hos allmänhet och småföretagen vad gäller hanteringen av lösenord, kortuppgifter och länkar som man t ex får i sms och mejl.

Det finns en samsyn i Sverige att vårt land har allt att vinna på att ligga i digitaliseringens framkant. Samtidigt som vi ska driva den digitala utvecklingen framåt måste vi vara eftertänksamma. Den nya tekniken med alla uppkopplade människor och saker skapar också nya säkerhetsrisker och frågeställningar kring hur vi gemensamt kan bygga ett uppkopplat samhälle som klarar stå emot olika hot.

Säkerhetsarbete är en lagsport och för att säkerheten ska fungera hela vägen krävs att vi alla tänker säkert, är medvetna om hur vi hanterar olika sorters information och vilka risker det finns om obehöriga får tillgång till informationen.

För oss på Telia kommer alltid säkerheten först och vi deltar därför som samarbetspartner i kampanjen Tänk Säkert för att bidra med vår kunskap och hjälpa till att sprida information till så många som möjligt. Under oktober kommer vi därför exempelvis att besöka skolor och prata om säkerhet på Internet, ordna informationsträffar för företag med familjer och dela tips på sociala medier om hur du skyddar din viktigaste information. Vi hoppas genom detta att göra det svårare för kriminella att verka på Internet och bidra till att fler ska känna sig trygga och kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.

Läs mer om kampanjen tänk säkert

Få tips om hur du skyddar dig mot nätfiske

Vi deltar i kampanjen Tänk Säkert i samarbete med MSB och Polisen.