Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Fiber räcker inte för att koppla upp hela Sverige

1 år sedan

Sverige är ett av världens mest fibrerade länder. Trots detta finns det fortfarande många områden dit fibern inte når. Besvärlig terräng, långt mellan husen eller berg, skog och vattendrag gör ibland en fiberdragning för kostsam eller helt omöjlig. Om Sverige ska kunna klara bredbandsmålen och de mer utmanande anslutningarna på landsbygden så krävs det nya sätt att tänka, att vi använder resurserna mer effektivt och en kombination av fiber och nya trådlösa tekniker.

I juni 2018 lyfte OECD fram bredbandsutbyggnaden på landsbygden som en av de största utmaningarna för Sveriges digitalisering. I årets höstbudget satsar regeringen 150 miljoner kronor år 2020 för utbyggnad av bredband. Vidare planerar regeringen att satsa 200 miljoner kr år 2021 och 300 miljoner kronor år 2022. Det är ett välkommet tillskott till marknaden, men bara pengar kommer inte att räcka långt.

De kommande investeringsbehoven på landsbygden är större än det som hittills har investerats. Antalet som är kvar att ansluta är fler än de som redan fått. Nu handlar det om de mesta avlägsna och därmed de mest kostsamma anslutningarna. Samtidigt är det landsbygden som har allra mest att vinna på en modern och snabb uppkoppling. IT&Telekomföretagens beräkningar visar att Sverige går miste om ca 28 000 nya arbetstillfällen och 11,5 miljarder kronor i ytterligare skatteintäkter om inte landsbygden kopplas upp med snabbt bredband. Problemet är att det saknas pengar. Det behövs 42 miljarder kronor för fibrerering av kvarvarande delar av Sverige, varav 21 miljarder behövs på landsbygden. Pengar som inte finns idag.

För att kunna erbjuda dessa mer svårtillgängliga områden en snabb och stabil bredbandsuppkoppling krävs det att Sverige i högre utsträckning använder sig av högkvalitativa alternativ till fiber. Telia genomför just nu pilotprojekt på ett antal utvalda orter för en helt ny lösning som kallas Fixed Wireless Access (FWA).  Det är ett fast bredband över mobilnätet vilket innebär att lösningen ur ett tekniskt perspektiv går via luften den sista biten in till huset, men kunden får tillgång till samma tjänster som via en fast fiberkoppling. Där en FWA-lösning är lämplig kan kostnaden minskas med 50-70 procent jämfört med vad det kostar att dra fiberkabel hela vägen till husväggen.

Post- och telestyrelsen (PTS) ser just nu över sin modell för stöd på bredbandsområdet. Vi efterlyser en moderniserad och flexibel modell som tar höjd för en bredd av tekniker. Det är enda vägen framåt för att så många som möjligt ska få tillgång till bra bredband.

Vi på Telia har varit med länge – vi har byggt upp en säker och pålitlig digital infrastruktur över stora delar av landet. Med lång erfarenhet, kapacitet och vilja kraftsamlar vi nu för att tillsammans med län och kommuner koppla upp hela Sverige.

Läs mer om Telias fasta bredband över mobilnätet (FWA)

Ta del av IT&Telekomföretagens rapport