Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Smartare resor med Crowd Insights

3 år sedan

intro medium

Våra vanor kring resor och transporter behöver förändras, inte minst i de växande städerna, för att bli hållbarare. För att få bästa tänkbara bild av hur människor förflyttar sig arbetar den statliga myndigheten Trafikanalys med att utvärdera digitala verktyg – bland annat Crowd Insights, som drar nytta av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten.

Resor och transporter behöver bli smartare och mer resurseffektiva, och som ett led i detta arbete har den svenska regeringen tagit initiativ till samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter”, där de samlar olika aktörer inom området – för att gemensamt skapa innovativa lösningar och driva utvecklingen framåt mot ett mer digitaliserat och hållbart transportsystem.

Ett av de prioriterade områdena i programmet fokuserar på att hitta nya lösningar för för tidskrävande och kostsamma resvaneundersökningar. Inom ramen för detta bjöd den statliga myndigheten Trafikanalys in Telia att medverka i ett pilotprojekt för att bidra med insikter kring svenskarnas resvanor med hjälp av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten, vilket kallas Crowd Insights. Det som kunde konstateras var bl.a. att det som traditionella resevaneundersökningar fick fram efter flera års insamling kan man få fram löpande på t.ex. månadsbasis utifrån de rörelsemönster som framkommert ur mobilnätsdata.

Med Crowd Insights är det aldrig frågan om att analysera enskilda personers rörelsemönster, utan det handlar alltid om rörelser av grupper. Arbetet görs helt automatiserat utan manuell hantering, och ingen data som analyseras innehåller några personuppgifter. De slutsatser som går att dra från Crowd Insights-data kan vara till stor nytta för bland annat beslutsfattare i kommuner, städer och offentliga verksamheter i planerings- och strategiarbete.

Nyfiken på hur det funkar? Se videon:

 

 

 

 

 

Kategorier