Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Olika tekniker nyckeln till ett uppkopplat Sverige

3 år sedan

Tillgången till en snabb och stabil bredbandsuppkoppling i hela Sverige är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Det gör oss redo att tackla de mest avgörande samhällsutmaningar och hjälper oss att kostnadseffktivt säkra välfärden. Att samhällen, företag och individer kan få tillgång till allt som är nödvändigt för en trygg, inkluderande vardag och kunna bo och verka där de vill, bidrar dessutom till att skapa tillväxt och hålla Sverige levande.

Arbetet med att bygga fiber runt om i Sverige fortsätter men så finns det geografiska områden som är mer svårtillgängliga. Terrängen kanske är besvärlig, det är långt mellan husen, eller så gör berg, skog eller vatten en fiberberdragning hela vägen fram för kostsam eller helt omöjlig. Det är en utmaning på flera plan att hitta alternativa lösningar.

Genom att i större utsträckning kombinera olika tekniker som fiber, radiolänk och 4G/5G går det dock att erbjuda tjänster med mycket hög kapacitet även i områden där fibern inte når hela vägen fram. I kombination med en nära samverkan mellan det offentliga och privata är vi övertygade om att det är vägen framåt för ett uppkopplat Sverige.

Läs mer om hur vi på Telia ser att olika tekniker kan samverka för ett uppkopplat Sverige: Uppkoppling till alla (PDF)