Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Energibolagen kan göra mer för att digitalisera kommunen

2 år sedan

intro medium

Sverige digitaliseras, men kommunerna hinner inte med. En ny rapport från Telia och PWC visar att de kommunala energibolagen kan ta en nyckelroll för att driva digitaliseringen om de öppnar upp för att arbeta i partnerskap med externa operatörer.

Det finns skäl att vara orolig för framtidens välfärd. Demografiska förändringar väntas redan till år 2020 ge upphov till ett välfärdsgap på 40 miljarder kronor, enligt Sveriges kommuner och landsting. Med rätta sätts stor tilltro till digitaliseringens möjligheter. Hur digitala är då våra kommuner? Tyvärr inte så värst, enligt rapporter från PWC, och SKL. Probleminsikten finns ute i kommunerna. Den stora frågan är vad man gör åt det.

Telia har tillsammans med PWC tagit fram rapporten ”Vem gör vad i en smart kommun?”

Vår övertygelse är att digitaliseringen skyndas på om vi hittar sätt att jobba tillsammans. Dels vad gäller fiberutbyggnad, men också för att ta nästa steg i digitaliseringsresan med nya lösningar inom internet-of-things (IoT).  SKL beräknar att välfärdens kostnader skulle kunna minskas med 25-35 procent med hjälp av IoT. Men hur får man det att hända?

De kommunala energi- och stadsnätsbolagen kan ta en nyckelroll som hub för kommunernas IoT-satsningar. För att undersöka hur de kommunala energibolagen själva ser på sin roll i att digitalisera kommunen har vi låtit intervjua beslutsfattare i de flesta av landets kommunala energi och stadsnätsbolag. I rapporten konstateras att 8 av 10 håller med om att energibolagen kan ta en större roll i kommunernas digitalisering och att IoT kommer att bli viktigt, eller mycket viktigt för verksamheten framöver. Trots att intresset för IoT är stort är det få (30 %) som kommit igång med arbetet.

Av rapporten framgår dock att många energibolag har en snäv syn på digitalisering där fokus ligger på kommunens fibernät. Trots att 6 av 10 bolag närmar sig slutet av fiberutbyggnadsfasen ser de flesta positivt på den ekonomiska utvecklingen. Det är förvånande. Kvarvarande geografier är på landsbygden där det kan vara upp till 3-4 gånger så dyrt som att bygga i tätort. Dessutom är så gott som alla (97 %) överens om att kraven på säkerhet kommer att höjas i takt med att allt mer kritiska tjänster blir beroende av ständig uppkoppling. Det kommer att krävas ökad redundans, bättre skydd mot cyberhot, och bättre kontroll på nätet, vilket sannolikt kommer att bidra till ett högre kostnadsläge.

PWC:s bedömning är att energibolagen står inför en förändringsresa. Fokus kommer att behöva flyttas från fiberutbyggnad till tjänsteutveckling inom digitalisering och IoT. Vi vill därför uppmana kommunpolitiker och beslutsfattare i kommunala energi-och stadsnätsbolag att sätta sig ner och göra en analys av den egna marknaden och vilken roll bolaget ska ta i kommunen. Vår övertygelse är att vi kan skynda på digitaliseringen av Sverige om vi hittar sätt att jobba tillsammans där våra respektive styrkor kompletterar varandra.