Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

USA kombinerar privat utvecklingskraft med statlig kontroll i nästa generations blåljusnät

3 år sedan

intro medium

De kommersiella mobilnäten baserade på 4G-teknik och inom de kommande åren 5G ger helt nya möjligheter för polis och räddningstjänst att hantera kriser. Samtidigt är kraven på säkerhet och statlig styrning långtgående i ett nät som ska hantera krissituationer. Hur skapar man en modell för samarbete som både drar nytta av marknadens utvecklingskraft och samtidigt säkerställer statligt rådighet? Vad kan Sverige dra för lärdomar från det arbete som pågår i USA?

Den snabba teknikutvecklingen med mobilnät baserade på 4G och inom ett par år 5G klarar allt högre datahastigheter och ger helt nya möjligheter för polis och räddningstjänst att kommunicera och dela information. Många länder planerar därför nu att fasa ut och ersätta de nuvarande specialbyggda mobilnäten för blåljusmyndigheter med moderna kommunikationslösningar som klarar höga datakapaciteter.

Behovet av säker och pålitlig kommunikation är aldrig så stort som i krissituationer. Ett nytt kommunikationssystem för polis och räddningstjänst ställer därför särskilda krav på robusthet, säkerhet och statlig styrning och kontroll. En utmaning är att hitta en modell för samarbete mellan det offentliga och privata som drar nytta av stordriftsfördelarna och innovationskraften i de kommersiella mobilnäten samtidigt som den säkerställer statlig styrning och kontroll.

Ett av de länder som kommit längst i utvecklingen av nästa generations blåljusnät är USA där man nu implementerar ett nytt nationellt blåljusnät ”FirstNet”. För att undersöka vilka lärdomar vi i Sverige kan dra av den modell för samarbete som man valt att använda i USA har Telia gett i uppdrag till Sophopolis Consulting att beskriva och analysera FirstNet projektet.

Kort sammanfattat så har man i USA skrivit kontrakt med den kommersiella aktören AT&T om att bygga och driva ett robust och dedicerat nät för blåljusmyndigheter. För att dra nytta av redan gjorda investeringar kommer AT&T till stor del utgå från befintlig infrastruktur. För att säkerställa statlig styrning och kontroll av verksamheten har staten skapat en ny myndighet med en styrelse som utses av handelsdepartementet. Därutöver har en parlamentarisk tillsyn etablerats genom årliga revisioner och rapporter som lämnas till relevanta utskott.

Även om det finns många skillnader i förutsättningar mellan USA och Sverige så är kravbilden till stor del densamma, ett säkert och modernt nät med betydande statlig styrning och kontroll. Många av de upplägg, mekanismer och verktyg som beslutats och implementerats i USA skulle därför även kunna vara relevanta i Sverige.

Kategorier