Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Säkerhet är en lagsport

2 år sedan

intro medium

Säkerhetsarbete är en lagsport där vi alla måste hjälpas åt att tänka säkert. Telia deltog under oktober i kampanjen ”Tänk säkert – skydda din viktigaste information” vars syfte är att öka kunskapen om informationssäkerhet och de verktyg som finns för att skydda sin information. Bakom kampanjen står bland annat Polisen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Det finns en samsyn i Sverige att vårt land har allt att vinna på att ligga i digitaliseringens absoluta framkant. En snabb och ambitiös digitalisering säkrar en konkurrenskraftig industri, räddar liv, löser samhällsutmaningar och sänker kostnaderna för privat och offentlig service. Samtidigt som vi ska driva den digitala utvecklingen framåt måste vi vara eftertänksamma. Den nya tekniken med alla uppkopplade människor och saker skapar också nya säkerhetsrisker och frågeställningar kring hur vi gemensamt kan bygga ett uppkopplat samhälle som klarar stå emot olika cyberhot.

Säkra system och processer är grunden för en hög informationssäkerhetsnivå. För att säkerheten ska fungera hela vägen krävs dock att individer tänker säkert, är medvetna om hur de ska hantera den information de har tillgång till och vilka risker det finns om obehöriga får tillgång till informationen. Phishing, eller nätfiske, är exempel där kriminella på Internet lurar privatpersoner eller företag att lämna ifrån sig känslig information som exempelvis kreditkortsuppgifter eller lösenord. De kriminella kan också försöka infektera individens dator eller mobil med virus.

Att höja medvetenheten och kunskapen kring informationssäkerhet bland allmänhet och företag är därför en nyckelfaktor för utvecklingen av det digitala Sverige.

Läs mer om kampanjen och ta del av hur du skyddar dig mot nätfiske:

 

Kategorier