Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Nytt förslag till fiberreglering skapar digitala klyftor

2 år sedan

intro medium

PTS förslag till ny fiberreglering innebär att förutsättningarna för konsumenter och företag att få digitala tjänster kommer variera beroende på vem som äger nätet där man bor eller verkar. Detta är en orimlig modell som riskerar att hämma digitaliseringen av Sverige. Telia föreslår därför att PTS istället inför en reglering som innebär att alla fibernät oavsett ägare omfattas av samma reglering.

Den svenska fibermarknaden är unik i Europa. Hundratals nationella och lokala aktörer bygger fiber i stad och land. För att hushåll och företag som anslutit sig till fibernäten ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter är det viktigt att företag som levererar digitala tjänster kan få tillgång till fibernäten på rimliga villkor. PTS ser därför med jämna mellanrum över behovet av att reglera fibermarknaden.

PTS senaste förslag till ny reglering innebär att de företag som levererar digitala tjänster via fibernät endast garanteras tillgång till Telias fibernät. Övriga hundratals fiberföretag, eller cirka två tredjedelar av fibermarknaden, lämnas oreglerad. Regleringen kommer därmed bidra till att förutsättningarna för konsumenter och företag att få digitala tjänster kommer variera beroende vem som äger fibernätet i den kommun eller område där man bor eller verkar. Detta är enligt Telia en orimlig modell som riskerar hämma digitaliseringen av Sverige och bidra till digitala klyftor. I synnerhet sedan det visat sig att det är till lokala fibernät och till fastighetsnät som det inte sällan är svårt för tjänsteleverantörer att få tillgång till fiber för att kunna leverera tjänster till slutkunder.

I PTS tidigare förslag till regering som publicerades i juni 2017 föreslogs en modell som innebar att alla fibernät till småhus omfattas av reglering, oavsett vem som äger nätet. Detta är en modell som betydligt bättre återspeglar den svenska marknadssituationen och som framförallt ger samma möjligheter för alla att ta del av digitaliseringen. Telia förespråkar därför att PTS i sitt fortsatta arbete utgår från denna regleringsmodell som dessutom fått stor acceptans bland marknadens aktörer.

Läs Telias remissvar här

 

Kategorier