Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Modern teknik ger nya möjligheter att bekämpa bränder och andra kriser

1 år sedan

Lättillgänglig och nödvändig information är grundläggande för ett effektivt arbete vid bränder och andra kriser. Dagens mobilnät och modern teknik ger helt nya möjligheter för polis och räddningstjänst med flera att effektivare hantera kriser och rädda liv och egendom.

Vid arbete med bränder och andra kriser sker idag en stor del av kommunikationen med telefoni, fax, och utskrifter. Kommunikationen går långsamt, informationen riskerar att missuppfattas och olika myndigheter, företag och organisationer har svårt att samverka och snabbt få en gemensam lägesbild.

Den snabba teknikutvecklingen med mobila nät som klarar allt högre datahastigheter, uppkopplade sensorer runt om i samhället som samlar in data, och blåljuspersonal och drönare med kameror öppnar upp helt nya möjligheter för samhället att hantera kriser.

I samarbete med Intel undersöker Telia hur befintliga mobilnät, teknik och data kan användas för att hjälpa polis och räddningstjänst i sitt arbete. Detta genom en effektivare kommunikation och delning av data som bland annat kan korta ned insatstider, underlätta för aktörer att komma rätt förberedda och möjliggöra en bättre samverkan inom och mellan olika organisationer.

Här kan du se Telias och Intels film om möjligheterna med en smart blåljuskommunikation

 

Kategorier