Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Sunne tacklar utmaningen med digitalt utanförskap

2 år sedan

intro medium

Glesbygd kan också vara digital framtidsbygd. Sunne är på väg att bli Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun då man byter till en modern nätinfrastruktur, samtidigt som man gör riktade utbildningsinsatser mot äldre för att minska det digitala utanförskapet.

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap, helt utan internetuppkoppling*. Och även om man har tillgång till uppkoppling så beräknas över en miljon svenskar, främst äldre, sakna kunskapen, förmågan eller tekniken för att ta del av den digitala världen**.

Hur löser vi detta?

I samband med att kopparnätet ersätts med lösningar via fiber och mobilt i hela Sunne, har vi tillsammans med kommunen valt att ta krafttag mot det digitala utanförskapet bland äldre genom att använda vårt nya utbildningskoncept Mer digital.

Konceptet är enkelt. Vi låter unga utbilda och inspirera äldre att ta del av allt kul och matnyttigt man kan göra online. På premiären i Sunne lotsades 300 äldre ut på nätet av cirka 50 högstadieungdomar och 20 kommunanställda. Intresset var rekordstort och alla tre utbildningstillfällen var fullsatta redan innan jul. Nu står flera kommuner på tur för att tillsammans med Telia hjälpa sina äldre bli mer digitala.

Se hur det gick till här

Hör mer om Sunne och Mer Digital på Landsbygdsriksdagen 2018

Den 18-20 maj arrangerar ’Hela Sverige Ska Leva’ Landsbygdsriksdagen 2018 i Örnsköldsvik. Där kommer Telia, Sunne Kommun och stadsrådet Peter Eriksson, baserat på erfarenheterna från Sunne, diskutera hur vi säkerställer en digitalisering för hela Sverige.

Läs mer om Landsbygdsriksdagen här: www.landsbygdsriksdagen.se

 

____
*Forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy”, Lunds Universitet, Linnéuniversitetet Växjö, Jönköping University

**”Stora bredbandsenkäten 2017” från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF)

 

Kategorier