Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Miljarder att spara om nytt blåljusnät byggs i de kommersiella näten

2 år sedan

intro small

Svensk polis, ambulans och räddningstjänst behöver säkra och moderna digitala hjälpmedel i världsklass. En ny skuggutredning som presenterades på ett riksdagsseminarium visar att det finns 20 miljarder att spara om Sverige gör som grannländerna och använder mobiloperatörers nät som grund för nästa generations moderna blåljuskommunikation.

Säkra och moderna kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Det system (Rakel) som polisen, räddningstjänsten, m.fl. använder idag klarar inte att hantera moderna datatjänster och ska nu bytas ut. Ett grundläggande vägval som många länder nu står inför är om man ska bygga ett separat nät för blåljusmyndigheterna (motsvarande Rakel) eller om man istället ska förstärka och anpassa befintliga kommersiella mobilnät.

Den 7 mars arrangerades ett riksdagsseminarium på initiativ av Teres Lindberg (S) och Erik Ottoson (M) där konsultfirman Analysys Mason, som hjälpt myndigheter i Norge och Danmark med samma frågeställning, på uppdrag av Telia presenterade för- och nackdelar med respektive lösning. De övergripande slutsatserna är:

  • Allt fler länder i vår närhet såsom, England, Finland och Norge tar beslut om en lösning via kommersiella nät
  • Rätt utformad ger en lösning via kommersiella nät lika bra offentlig kontroll som det nya statliga nät som föreslagits av tidigare utredning
  • En lösning via kommersiella nät går fortare att få på plats och har bättre förutsättningar att följa teknikutvecklingen (5G, etc.)
  • En lösning med förstärkta och anpassade kommersiella nät ger minst lika bra säkerhet, robusthet och funktionalitet som ett separat nät
  • Att bygga ett separat nät kostar 3-5 ggr så mycket som att förstärka kommersiella nät. Det innebär ca 20 miljarder i skillnad för grundnätet och därutöver tillkommer kostnader för framtida tekniksprång

Seminariet filmades och går att ta del av här.

Presentationen från seminariet samt två rapporter som djupare behandlar viktiga faktorer att beakta vid valet mellan de olika lösningarna finns att hämta här nedan. Rapporterna är framtagna av Analysys Mason och advokatfirman Kastell på uppdrag av Telia.

Läs mer

Kategorier