Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Viktigt med stabil och transparent lagstiftning om datalagring

3 år sedan

intro medium

Företag i alla branscher behöver lagra och använda kunduppgifter för att driva sin verksamhet och kunna hjälpa kunderna i deras digitala liv. Tillgången till operatörers och andra företags uppgifter är också en viktig del i de brottsbekämpande myndigheternas arbete med att förebygga och beivra brott. När samhället blir allt mer digitalt och människor lever allt större del av sina liv online är det viktigt att det finns en transparens och långsiktighet om vilken data som lagras, för vilket ändamål och under vilka omständigheter den kan begäras ut av en myndighet.

Just nu pågår arbetet med en ny lagstiftning för datalagring, både avseende vilken data operatörer ska lagra för brottsbekämpande ändamål och hur den kan begäras ut av myndigheter. Telias grundläggande utgångspunkt är att regleringen ska vara stabil över tid och balanserad så att den tillgodoser såväl behovet av brottsbekämpning som behovet av integritet.

En grundpelare i denna balans är att det finns förhandsbeslut av en domstol eller en oberoende myndighet för att myndigheter ska kunna få tillgång till data om operatörernas kunder.

Möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till lagrade data bör dessutom vara oberoende av hur mycket och hur länge ett visst företag lagrar data för egna behov. Myndigheters förmåga att lösa brott ska inte vara beroende av olika operatörers affärsbeslut. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter bör därför bara avse de uppgifter som alla operatörer sparar likadant enligt datalagringsreglerna.

Läs gärna vårt remissvar om förslaget till ny lagstiftning – ladda ned här (pdf)

Kategorier