Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Dags att förverkliga den smarta staden

2 år sedan

intro small

Urbaniseringen är en av vår tids viktigaste samhällstrender. Svenska städer står inför stora utmaningar framöver. Storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Malmö måste hantera snabbt växande befolkningar – vilket sätter extra press på samhällsfunktioner och resurser. Samtidigt kämpar de något mindre städerna med att behålla både arbetstillfällen och invånare. Digitaliseringen och utvecklingen av smarta städer är en möjlighet för dessa urbana centrum att ta sig an flera av dessa utmaningar för att skapa mer hållbara samhällen över tid.

För att undersöka vad som driver utvecklingen och hur 
långt svenska städer har kommit i digitaliseringsarbetet och utvecklingen av smarta städer har Telia och Arthur D. Little tillsammans genomfört en studie där 12 städer fått svara på ett 20-tal frågor om drivkrafter & utmaningar, målsättningar, prioriteringar samt hur de driver sin digitaliseringsagenda.

Det barometern visar är att svenska städer har påbörjat digitaliseringsarbetet, men att det är en lång väg kvar att gå i jämförelse med de städer som leder utvecklingen globalt, till exempel Barcelona eller Singapore. Fler behöver gå från ord till handling och skala upp de pågående satsningarna för att få effekt. En klar majoritet av de städer som undersökts har påbörjat en strategi för digitalisering och smart stad. Men många konkreta initiativ är fortfarande kvar i pilotstadiet och de satsningar som genomförs bemöter inte nödvändigtvis stadens största utmaningar.

Rapporten pekar på ett antal framgångsfaktorer för en smartare stad:

Innvånaren i centrum. En smart stad byggs för och tillsammans med invånare och näringsliv. Invånarna är i slutändan både finansiärer och mottagare av tjänster i en smart stad.

Investera i en framtidssäker digital infrastruktur. Svenska städer har världsledande infrastruktur för mobilt och fast bredband. Men det gäller att även fortsätta att hänga med i den exponentiella tekniska utvecklingen som nu sker.

Digitalt ledarskap. För att lyckas bygga smarta städer krävs ett tydligt digitalt ledarskap. Både för att entusiasmera och engagera medarbetarna
i förändringsarbetet och samtidigt säkerställa att satsningar inom olika förvaltningsområden samordnas och genomförs
i enlighet med en övergripande strategi, riktlinjer och policys.

Samarbete och partnerskap. Utvecklingen av smarta städer är komplex och omfattar fler intressenter än bara invånarna
– till exempel aktörer inom offentlig sektor, akademi och näringsliv. För att säkerställa en hållbar utveckling behöver samtliga intressenter inkluderas i arbetet.

Läs mer om smarta städer genom att ladda ned rapporten Smart stad